9. Sınıf Biyoloji: Hücre ve Organelleri TEST - 1


Hücre ve Organelleri konusu 9. Sınıf Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Hücre ve Organelleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hücre ve Organelleri konusu 9. Sınıf Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hücre ve Organelleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Biyoloji: Hücre ve Organelleri TEST - 1
1.
I- Yüksek oran da su içerir.

II- İnorganik maddeleri bulundurur.

III- Enzim gibi organik maddeleri bulundurur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri sitoplazma için geçerlidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Prokaryot yapılı bir hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ribozom ve lizozom gibi organeller bulunabilir.
Soru Açıklaması
3.
Prokaryot bir hücrede;

I- mitokondri,

II- kloroplast,

III- sitoplazma

yapılarından hangileri ATP sentezinde rol oynar?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
4.
Mikroskobun icat edilmesi;

I- hücre,

II- tek hücreli canlılar,

III- dokular

birimlerinden hangilerinin tespit edilmesinde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
I- Mitokondri

II- Kloroplast

III- Sentriol

IV- Golgi

V- Sitoplazma

Yukarıdaki yapılardan hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak gözlenmez?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
6.
Sitoplazmasında lökoplast organeli bulunduran bir hücrede;

I- hücre duvarı,

II- lizozom

III- mitokondri

yapılarından hangileri bulunabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen organel çiftlerinden hangi ikisi aynı hücrede birlikte bulunamaz?
Doğru Cevap: "C" Lökoplast – Kontraktil kofulu
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki organellerin ortak özellikleri hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Bitki hücresinde bulunma
Soru Açıklaması
9.
Hücre teorisi ile ilgili olarak seçeneklerde verilenlerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Hücre çekirdeği hücrenin yönetiminden sorumludur.
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki tabloda numaralanmış yapılardan hangileri prokaryot ve ökaryot hücreler de ortak olarak bulunur?
Doğru Cevap: "D" 1, 2, 3 ve 6
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.