8. Sınıf Din Kültürü: Mâûn Suresinin Okunuşu ve Anlamı TEST - 1


Mâûn Suresinin Okunuşu ve Anlamı konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Mâûn Suresinin Okunuşu ve Anlamı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Mâûn Suresinin Okunuşu ve Anlamı TEST - 1
1.
Maûn suresinde, yetimlere ve yoksullara kötü davranan, onlara sevgi ve şefkat göstermeyen kimselerin ahiret gününe gerçek anlamda inanmadıkları ifade edilmiştir. Ayrıca bu surede kendisinden başkasını düşünmeyen kimseler kötülenirken samimi Müslümanlar da yardımlaşmaya özendirilmektedir.

Buna göre Maûn suresi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" İnsanlar sosyal sorumluluk almalıdırlar.
Soru Açıklaması
2.
Maûn suresinde namaz kılmalarına rağmen yardımlaşma bilincine sahip olamayan bencil kimselerin; kıldıkları namazlarının özünden uzak oldukları, ibadetlerini gösteriş olsun diye yaptıkları ve hayra engel oldukları haber verilmektedir.

Bu metinden hareketle Maûn suresinde insanların aşağıdaki ilkelerden hangisine davet edildiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Samimiyet
Soru Açıklaması
3.
“Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”

(Maûn suresi)


Bu surede aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Tevhit ilkesine
Soru Açıklaması
4.
Mâûn suresinde ilk iki ayette "Dini yalanlayanların" ceza ve mükafatı yalanladığından bahsedilmektedir. Sonraki iki ayette de buna dair iki örnek verilmektedir. Yani cezayı yalanlayan bir insanın …………… anlatılmaktadır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" yetimlere kötü davrandığı
Soru Açıklaması
5.
Mâûn suresi "Fezâlikellezi yedu'ul yetim." ayetinden sonra aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmektedir?
Doğru Cevap: "A" Velâ yehuddu alâ taâmil miskin.
Soru Açıklaması
6.
I. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn

II. Ellezine hüm yürâûne

III. …………………………………

Mâûn suresi aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülür?
Doğru Cevap: "B" Ve yemne'ûnel mâ'ûn
Soru Açıklaması
7.
I. Era’eytellezi yükezzibü biddîn

II. Velâ yehüddü alâ ta’amilmiskin

III. Fezâlikellezi, yedu’ulyetim

IV. Feveylün lilmüsallîn

Mâûn suresinin ilk dört ayeti karışık sıralanmıştır.

Buna göre hangi ayetler yer değiştirirse doğru sıralama yapılmış olur?
Doğru Cevap: "A" II ve III yer değiştirmeli
Soru Açıklaması
8.
Maûn suresinde, Allah’a (c.c.) gönülden ibadet edenlerin yardımsever kimseler olduğu vurgulanmaktadır. Allah’a içten inanan ve ahirette hesap verme sorumluluğunu hisseden her Müslümanın hem Allah’a (c.c.) hem de yaratılmışlara karşı sorumluluk duygusu taşıdığına değinilir.

Buna göre Maûn suresinde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekildiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" İman amel ilişkisine
Soru Açıklaması
9.
I. Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn

II. Ellezînehum yurâûne

III. Feveylün lilmusallîn

IV. Ellezînehüm an salâtihim sâhûn

Mâûn suresinin bir bölümü karışık olarak verilmiş ayetlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" I, III, IV, II
Soru Açıklaması
10.
Mâûn suresi içinde "Vay o namaz kılanların haline!" ifadesinin geçtiği bir ayet bulunmaktadır. Allah'ın namaz kılan bazı kimseler için bu şekilde söylemesinin bazı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler onların hem namaz kılmaları hem de birtakım kötü özelliklere sahip olmalarıdır.

Mâûn suresinde eleştirilen insan tipi aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Namazda unutarak hata yapanlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.