8. Sınıf Din Kültürü: Hz. Muhammed’in İstişareye Önem Vermesi TEST - 1


Hz. Muhammed’in İstişareye Önem Vermesi konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in İstişareye Önem Vermesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Hz. Muhammed’in İstişareye Önem Vermesi TEST - 1
1.
Bedir Savaşı öncesinde Hz. Peygamber orduyu susuz ve kumlu bir yere yerleştirmişti. Bu durum savaş stratejisi açısından pek uygun değildi. Hubâb b. Münzir (r.a.), Hz. Peygamber’e bu kararın Allah’ın emri ile mi yoksa savaş taktiği olarak mı alındığını sordu. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi tercihi olduğunu söyleyince başka bir yere mevzilenmelerinin daha uygun olacağını dile getirdi ve Hz. Peygamber de bu teklif doğrultusunda hareket etti.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Başka insanların fikirlerine de önem verilmelidir.
Soru Açıklaması
2.
Hz. Muhammed (s.a.v.), bir konuda karar vermeden önce konuyu iyi bilen kimselerle fikir alışverişinde bulunurdu. Onların düşünce ve görüşlerini sorardı.

Peygamberimizin bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Güvenilir olma
Soru Açıklaması
3.
• "Ey Peygamber! İşlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun."

(Al-i İmran suresi, 159. ayet)


• "Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz."

(Enbiyâ suresi, 7. ayet)


Yüce Allah bu ayetlerle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "D" Danışarak iş yapmanın
Soru Açıklaması
4.
Hangi liseyi seçmesi gerektiği konusunda ailesiyle fikir alışverişinde bulunan öğrencinin aşağıdaki hadislerden hangisini temel aldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" "Danışan asla pişman olmaz."
Soru Açıklaması
5.
Hz. Muhammed, Gatafan kabilesinin savaş tehdidinden kurtulmak için Medine’de yetişen hurmanın üçte birini onlara vererek bir barış antlaşması yapmak istemiştir. Bu konuyu çevresindekilerle değerlendirmiştir. Ancak çevresindekiler bu antlaşmayı uygun bulmamışlardı. O da bu isteğinden vazgeçmiştir.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Sahabeler, Hz. Peygamber’in görüşünü onaylamayarak saygısızlık etmişlerdir.
Soru Açıklaması
6.
I. Peygamberimizin hicretten hemen sonra inşa ettiği mescidin odalarından birini “Suffe” adında bir okula ayırması

II. Bedir Harbi’nde esir alınanlara ne yapılacağını arkadaşlarıyla karara bağlaması

III. Rızkını kazanmak için çocukluğunda çobanlıkla büyüyünce de ticaret ile meşgul olması

IV. İlk vahiy geldiğinde durumu eşi Hz. Hatice’ye anlatarak onun fikrini alması

Yukarıda verilenlerden hangileri Hz. Muhammed (s.a.v.)’in işlerini danışarak yapmasına örnektir?
Doğru Cevap: "D" II ve IV.
Soru Açıklaması
7.
I. “İlim, müminin yitik malıdır, nerede bulursa onu alır.”

II. “Sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır.”

III. “Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez.”

Verilen hadisler arasında Peygamberimizin özelliklerinden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Güvenilir bir insan olmak
Soru Açıklaması
8.
I. “Bir millet işlerini danışma ile yürüttüğü sürece zillete düşmez.”

II. “Danışan asla pişman olmaz.”

Hz. Muhammed’in bu iki hadisine dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber doğru bildiği yolda kararlı bir şekilde yalnız yürümüştür.
Soru Açıklaması
9.
Bedir Harbi’nde Müslümanlar galip gelmişler ve kendileriyle savaşan Mekkelilerin bir kısmını esir almışlardı. Esirlerin ne yapılacağı konusunda Peygamberimiz, sahabelerinin görüşlerini almış ve Hz. Ebubekir’in ‘okuma yazma bilen Mekkelilerin on Müslümana okuma yazma öğretmeleri halinde serbest bırakılmaları’ görüşünü uygun bulmuştu.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde değinilen hususlar arasında bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" Müslümanların savaşı kazanmalarını sağlayan stratejiler
Soru Açıklaması
10.


Yüce Allah bu ayetle aşağıdakilerden hangisini vurgulamamıştır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörülü olunmasını
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.