8. Sınıf Din Kültürü: Din, Birey ve Toplum İlişkisi TEST - 1


Din, Birey ve Toplum İlişkisi konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Din, Birey ve Toplum İlişkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Din, Birey ve Toplum İlişkisi TEST - 1
1.
“Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte Allah sizin Rabb’inizdir. Âlemlerin Rabb’i Allah, yücelerin yücesidir.”

(Mü’min suresi, 64. ayet)


Verilen ayete dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Allah, yeryüzünü insan yaşamı için elverişli hale getirmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Aileler çocuklarına küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim vermeli ve davranışları ile de örnek olmalıdır. Çünkü alışkanlıkların iyisi de kötüsü de küçük yaştan itibaren kazanılır.

Bu parçada ailelere aşağıdakilerden hangisi önerilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Olumlu model olmaları
Soru Açıklaması
3.
“İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir.”

(Bakara suresi, 213. ayet)


Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dinin kaynağı
Soru Açıklaması
4.
Bireyin insan olarak sahip olduğu hakları kullanması için özgür olması gerekir. Özgür olmayan kişi haklarını kullanamaz, sorumluluklarını yerine getiremez. Dinimize göre de özgürlük ibadetlerin tam olarak yerine getirilmesi için gerekli şartlardan biridir. Örneğin cuma namazının farz olabilmesi için Müslüman özgür olmalıdır.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Özgürlük hem kulluk görevini yerine getirebilmek hem de haklarını koruyabilmek için gereklidir.
Soru Açıklaması
5.
“Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar.”

Hz. Peygamber bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?
Doğru Cevap: "D" İnanma duygusunun doğuştan geldiğini
Soru Açıklaması
6.
Hak; aklın, hukukun, dinin kişiye vermiş olduğu yetki, güç ve ayrıcalıktır. Kur’an’da ve hadislerde ve diğer kaynaklarda hak kelimesi, korunması gözetilmesi gereken şey veya sahibine verilmesi gereken karşılık, pay anlamında kullanılmaktadır.

Bu parçaya göre “hak” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Güçlüleri koruduğu
Soru Açıklaması
7.
Akıl; düşünme, anlama ve kavrama gücüdür, iyiyi kötüden ayırt etme yeteneğidir. İnsanı diğer canlılardan ayıran, insanı insan yapan, yaptığı işlere anlam katan, bilgiye ulaşmasını sağlayan en temel özelliğidir. Akıl, insanın beş duyusu aracılığıyla elde ettiği bilgileri değerlendirip yeni, faydalı işler yapılmasını sağlar.

Bu parçaya dayanılarak “akıl” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Doğuştan gelen bilgileri açığa çıkardığı
Soru Açıklaması
8.
Ortaokul yıllarımdı. Bazı derslerde çok sıkılır, elime aldığım sert bir cisimle oturduğum sıranın üzerini kazıyarak adımı yazardım. Sıranın üstü haritaya dönmüştü. Bir gün yine sıramın üstüne yazı yazarken beni gören öğretmenim; “Ahmet! Bu yaptığın doğru mu? Bu sıra devletin malı ve senden sonra birçok arkadaşın o sırada oturup burada eğitim alacaklar.” dedi.

Bu parçada Ahmet’in yaptığı davranış aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Kul hakkı
Soru Açıklaması
9.
Ayşe Teyze çok meraklı bir ev hanımıydı. Gününün yarısını evlerinin penceresinde geçirir, geleni geçeni kontrol eder, herkesin her türlü işine karışırdı. Bunun için insanlar hakkında konuşur ve insanların özel hayatlarını öğrenmeye çalışırdı.

Ayşe Teyze’nin bu davranışının yanlış olduğunu aşağıdaki ayetlerden hangisi belirtir?
Doğru Cevap: "D" “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet)
Soru Açıklaması
10.
Peygamber Efendimiz bir keresinde: “Müflis (iflas etmiş kişi) kimdir bilir misiniz?” diye sorar. Sahabe “Bizim aramızda müflis; parası ve eşyası olmayan kimsedir.” diye karşılık verince Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat (gibi ibadetlerin sevabı) ile gelir. Ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelir. Hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptıkları iyilikleri kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir.”

Bu hadise dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" İslam kul hakkına girilmesini yasaklar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.