8. Sınıf Din Kültürü: Ayet el-Kürsi’nin Okunuşu ve Anlamı TEST - 1


Ayet el-Kürsi’nin Okunuşu ve Anlamı konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Ayet el-Kürsi’nin Okunuşu ve Anlamı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Ayet el-Kürsi’nin Okunuşu ve Anlamı TEST - 1
1.
1 ve 2. Soruları Ayet el-Kürsi’nin mealine göre cevaplandırınız.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir. O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.

Buna göre Ayet el-Kürsi Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi ile ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "D" El-Rezzak
Soru Açıklaması
2.
Ayet el-Kürside aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın adaletine
Soru Açıklaması
3.
Ayet el-Kürsi’de Allah’ın eşsiz kudretinden, hiçbir varlığa muhtaç olmayıp bilakis her türlü varlığın O’na muhtaç olmasından, her şeyin gizlisini de açığını da bilmesinden, hayat sahibi oluşundan, kudretinin her şeyin üzerinde olmasından bahsedilir.

Buna göre Ayet el-Kürsi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Tevhit inancının özelliklerine değinilmiştir.
Soru Açıklaması
4.
I. Yalnızca bir ilaha inanılması gerektiği

II. Allah’ın diğer varlıklara benzemeyişi

III. Allah’ın ilminin sınırsızlığı

IV. Allah’ın kürsüsünün her şeyi kuşatması

Yukarıdakilerden hangileri Ayet el-Kürsi’de değinilen konular arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması
5.
I. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm

II. lâ te’huzühû sinetün velâ nevm

III. men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih

IV. lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard

V. vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard

VI. ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm

VII. ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’

VIII.ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet el-Kürsi’nin okunuşunun doğru olabilmesi için numaralanmış bölümlerle ilgili aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "A" III ile IV yer değiştirmeli, V, VII’den sonra gelmelidir.
Soru Açıklaması
6.
Ayet el-Kürsi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tevekkülden bahseden ayetleri vardır.
Soru Açıklaması
7.
I. Allah’tan başka ilah yoktur.

II. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.

III. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.

IV. O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.

V. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır.

VI. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri Ayet el-Kürsi’de yer almaz?
Doğru Cevap: "A" II ve V.
Soru Açıklaması
8.
“Allah’tan başka ilah yoktur. O, hayat sahibidir ve diridir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullar, O’nun dilekleri dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kuşatamaz. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları korumak O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.”

(Bakara suresi, 255. ayet)


Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın sıfatları ve benzersiz gücünün bulunduğu
Soru Açıklaması
9.
“Allah’tan başka ilah yoktur. O, hayat sahibidir ve diridir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullar, O’nun dilekleri dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kuşatamaz. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları korumak O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.”

(Bakara suresi, 255. ayet)


Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" İnsanların yaptıklarının karşılığının ahirette verileceğine
Soru Açıklaması
10.
Allâhü la ilahe illâ huvel …….. kayyum La te’huzühû sinetün velâ nevm. Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil-ard. Men zellezî ……. indehû illâ biiznih ……… ma beyne eydihim vema halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesia kürsiyyühüs- … vel-ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ. Ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet el-Kürsi’nin okunuşunda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" hayyul – yeşfeu – ya’lemu – semavati
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.