6. Sınıf Türkçe: Karşılaştırma, Benzetme, Örneklendirme, Abartma Cümleleri TEST - 1


Karşılaştırma, Benzetme, Örneklendirme, Abartma Cümleleri konusu 6. Sınıf Türkçe test soruları. Online 6. Sınıf Türkçe Karşılaştırma, Benzetme, Örneklendirme, Abartma Cümleleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Türkçe: Karşılaştırma, Benzetme, Örneklendirme, Abartma Cümleleri TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetmeye yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Eskiden harmanlar, rüzgârlı günlerde yapılırmış.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Bütün başarımı, işlerimi zamanında yapmama borçluyum.
Soru Açıklaması
3.
“Gözlerinin rengini görmüyorum fakat onların derin, yosunlu bir deniz gibi yeşil ve pırıltılı olduğunu hissediyorum.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
Doğru Cevap: "A" Benzetme
Soru Açıklaması
4.
• Kuşları kedilerden daha çok seviyorum.

• Şule’nin boyu Vildan’dan uzundur.

• Bu tarlalarda incir kadar zeytin de üretilir.

• Her şeyden önce iyi bir dinleyici olmalısın.

Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde karşılaştırma yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
5.
Kara bulutlar, göklerin parlayan boncuklarını kapkara bir örtü gibi örttü. O gülümseyen göğün yüzü birden korkunç bir biçim aldı. Balıkçı daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Tekne batarsa ne yapardı?

Bu metinde aşağıdakilerden hangileri vardır?
Doğru Cevap: "D" Benzetme - Abartma
Soru Açıklaması
6.
(I) Küçük sakarca, Rusya’nın kuzey bölgelerinde yaşayan bir kuştur. (II) Bu kuşlar kış mevsimini geçirmek için daha sıcak yerlere göç eder. (III) Küçük sakarca kuşlarının türleri tehdit altındadır. (IV) Tüm dünyada yaklaşık otuz bin civarında küçük sakarca kaldığı tahmin ediliyor.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
7.
Her dilde bilimin ve tekniğin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni tasarımlar türetmek icap eder. Bu türetmeyi, genellikle dilciler değil, o bilimsel ya da teknik konuyu icat eden bilim adamı yapar. Neden mi? Buluşunu ilk kez yazar veya anlatırken yeni kavramların adını kendisi koyar da ondan. O konu başka bir dilde icat edilmişse de yeni konuyu ilk kez ülkesine getiren, tanıtan, uygulayan, daha da geliştiren bilim adamına, bu getirdiği yeni kavramların adını kendi dilinde koymak sorumluluğu düşer. Onun için bilimin ön saflarında vuruşan, dünya bilim meydanında güreş tutması gereken bilim adamının, gereken yabancı dil veya diller kadar kendi dilinin yapısını, sözcük ve terim türetme kurallarını çok iyi bilmesi gerekir. Bu kendini bilen, epeyce ilerlemiş her ülkede böyledir.

Bu metinde ağır basan anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karşılaştırma
Soru Açıklaması
8.
(I) Mağara araştırmacısı Bill Stone, Meksika’da bulunan Cheve Mağarası’na yapılması planlanan keşif gezisine başkanlık edecek. (II) Bu keşif gezisinde yerin 2.600 metre derinine inilmesi planlanıyor. (III) Eğer bu plan gerçekleşirse Cheve Mağarası, dünyanın en derin mağarası olacak. (IV) Araştırmacılar, yeryüzünde keşfedilmeyi bekleyen daha derin mağaraların olabileceğini söylüyor.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" III ve IV.
Soru Açıklaması
9.
Masallardaki en önemli unsurlardan biri masal kahramanıdır. Kahramanlar, masal kurgusu içerisinde, günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz insanlardan olabileceği gibi cinler, periler, devler gibi olağanüstü varlıklardan da olabilmektir. Türk masal anlatı geleneği içerisinde genel itibarıyla masal kahramanlarının adından, dininden ve ırkından pek bahsedilmez fakat zaman zaman masalların hatırlanması ve akılda yer edebilmesi açısından masal anlatıcısı tarafından masal kahramanları, yaptıkları işle ilgili ya da meslek adlarıyla tanımlanabilmektedirler. Masal kahramanları sıradan ve silik kişiler değillerdir. Masallardaki kahramanlar genellikle toplumun değer yargılarını sembolize eden tiplerden oluşmaktadır. Masallarda kahramanlar detaylı bir şekilde tasvir edilmezler çünkü detaylandırma, dinleyicisinin hayal gücüne bağlı olarak yine okuyucunun zihninde tamamlanır. Masal türünü güzel ve gizemli yapan ve diğer edebî türlerden ayıran özelliklerden belki de en önemlisi masalın hem anlatıcısının hem de dinleyicisinin zihninde tasarlanmasıdır.

Bu metinle ilgili,

I. Karşılaştırma yapılmıştır.

II. Abartmaya yer verilmiştir.

III. Benzetmeden yararlanılmıştır.

IV. Örneklendirmeye başvurulmuştur.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
10.
Kişisel bütünlük; insanın özünün, sözünün ve davranışının bir bütün içinde olmasıdır. Kişisel bütünlüğün içinde gerçeğe saygı vardır. Ahlaklı ve erdemli insanların da bu gerçekliği içinde taşıdıklarını söyleyebilir. Bu tarz kişilerin kendilerine has bazı özellikleri vardır. Örneğin onlar, kendisini tanır, tanımaya gayret eder, özellikle farkına vardığında kendisine acı veren eksiklikleri ile yüzleşme cesaretini gösterebilir.

İnsan ilişkilerinin temelinde güven yatar. İnsanların Mevlâna’nın deyişiyle “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.” şeklinde ifadesini bulan, kişisel bütünlüğe sahip bir insana güvenmemesi mümkün değildir. Karşılıklı güven ve anlayış, toplumun istikrarını da sağlayan önemli bir dayanak noktasıdır. Kişisel bütünlüğe değer verilmeyen bir toplumda insanlar “mış gibi” davranırlar. Bu tarz ilişkilerin hâkim olduğu toplumlarda verilen sözler tutulmamakta ve ağzından çıkan sözlerin ikna ve yaptırım gücü olmamaktadır.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Ahlaklı ve erdemli insanın davranışları örneklendirilmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.