6. Sınıf Matematik: Tam Sayının Mutlak Değeri TEST - 1


Tam Sayının Mutlak Değeri konusu 6. Sınıf Matematik test soruları. Online 6. Sınıf Matematik Tam Sayının Mutlak Değeri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Matematik: Tam Sayının Mutlak Değeri TEST - 1
1.
Bir tam sayının sıfıra olan uzaklığına mutlak değer denir.

K noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 5 birim ve L noktasının başlagnıç noktasına olan uzaklığı 2 birimdir.

Buna göre, K ve L noktaları arasındaki mesafe aşağıdailerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" 7
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 noktasına uzaklığı 9 birim ve 7 birim olan A ve B noktaları verilmiştir.

Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen tam sayılar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 9 ve –7
Soru Açıklaması
3.
Matematik öğretmeni Umut Bey’in öğrencilerine sorduğu bir soruya; 4 öğrencinin verdiği yanıtlar aşağıdaki gibidir.

Irmak: –5

Enes: |–7|

Sare: 15

Deren: |–23|

Bu dört öğrenciden en büyük sayıyı söyleyen öğrenci doğru cevabı verdiğine göre, soruyu doğru cevaplayan kimdir?
Doğru Cevap: "D" Deren
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda Ahmet, Mehmet, Cemal ve Şeref’in ağırlıkları verilmiştir.

Buna göre hangi arkadaşın ağırlığı diğerlerinden daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Şeref
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi –14’ten küçük bir tam sayının mutlak değeridir?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki kutucuklara > veya < sembollerinden uygun olanları yazılacaktır.

Buna göre kutucuklara gelmesi gereken semboller yukarıdan aşağıya sırasıyla, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" <, <, >
Soru Açıklaması
7.
Sayı doğrusunda iki tam sayının mutlak değerleri birbirine eşittir.

Bu sayıların birbirlerine uzaklıkları aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "B" 11 br
Soru Açıklaması
8.
Sayı doğrusunda 4 tam sayısına uzaklıkları eşit olan tam sayılar arasında 23 sayısı olduğuna göre bu tam sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" –1 ve 9
Soru Açıklaması
9.
a, b ve c pozitif tam sayılardır.

|a| > |b| >|c|

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" c < b < a
Soru Açıklaması
10.
a, b ve c birer tam sayıdır. Sayı doğrusunda |a| ile |b| birbirine daha uzaktır. c tam sayısı sayı doğrusunda, a’ya daha yakın, b’ye uzaktır.

Buna göre a, b ve c tam sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" –5, –1, –4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.