6. Sınıf Matematik: Doğal Sayıların Asal Çarpanları TEST - 1


Doğal Sayıların Asal Çarpanları konusu 6. Sınıf Matematik test soruları. Online 6. Sınıf Matematik Doğal Sayıların Asal Çarpanları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Matematik: Doğal Sayıların Asal Çarpanları TEST - 1
1.
I. 0 ile 18 arasında 7 tane asal sayı vardır.

II. En küçük asal sayı 2 dir.

III. İki basamaklı en büyük asal sayı 97 dir.

IV. 15’ten küçük sadece 5 tane asal sayı vardır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verilip doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yolundan ilerlenilirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
Doğru Cevap: "A" 4.
Soru Açıklaması
3.
I. Rakamlarının yeri değiştiğinde yine asal sayıdır.

II. 1 eklediğimizde 4’ün katı olan sayıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şartları sağlayan bir asal sayıdır?
Doğru Cevap: "C" 31
Soru Açıklaması
4.
540 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli 2a .3b.5c olduğuna göre a+b+c toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
5.


Yukarıda A ve B sayılarının asal çarpanları bulunmuştur.

Buna göre A – B + E kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 38
Soru Açıklaması
6.


Yukarıda asal çarpan algoritması ile asal çarpanlarına ayrılmış K sayısı verilmiştir.

Buna göre, M – N + P işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması
7.
İlk üç asal sayıya bölünebilen en küçük doğal sayıya, en az kaç eklersek sonuç bir asal sayı olur?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
8.


Yukarıda verilen çarpan ağacına göre, A + B toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 45
Soru Açıklaması
9.
Bir A sayma sayısı asal çarpanlarına ayrıldıktan sonra asal çarpanlarının üslerinin birer azaltılarak bu sayıların toplanmasıyla elde edilen sayıya A sayısının Fink sayısı denir.

Örneğin; 36 = 22 32 olduğundan Fink sayısı

(2 – 1) + (2 – 1) = 1 + 1 = 2’dir

Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisinin Fink sayısı farklıdır?

 
Doğru Cevap: "D" 288
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki bulmacada; karelerin dışındaki sayıların asal çarpanları, bulunduğu satıra veya sütuna yazılacaktır.

Buna göre boş kutucuklara yazılacak birbirinden farklı sayıların toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 28
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.