2. Sınıf Türkçe: Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler TEST - 1


Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler konusu 2. Sınıf Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler konusu 2. Sınıf Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
2. Sınıf Türkçe: Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler TEST - 1
1.
l.   Dün daha sıcaktı.

ll.  Bu sabah erken kalktım.

lll. Özge, dengeli beslenir.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlısı olan bir sözcük kulla­nılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" lll
Soru Açıklaması
2.
Kuşlar akaktan uçuyordu.

Cümledeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir?
Doğru Cevap: "C" yüksek
Soru Açıklaması
3.
Hangi konuşmada karşıt an­lamlı sözcükler bir arada kullan­mıştır?
Doğru Cevap: "B" Yaşlı, genç herkes piknikteydi.
Soru Açıklaması
4.


Görsellerdeki anlam ilişkisi hangi sözcükler arasında vardır?
Doğru Cevap: "B" tembel - çalışkan
Soru Açıklaması
5.


Renkli kutulardaki sözcüklerden birbirlerinin karşıtı olanlar eşleş­tiriliyor.

Hangi renk kutular açıkta kalır?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
6.
Hangi cümlede "şişman" sözcü­ğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" O kadar zayıftı ki zavallının kemikleri sayılıyordu.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlısı olan bir sözcük kullanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu ceketin sert bir kumaşı var.
Soru Açıklaması
8.
Kitap en iyi dosttur.

Yukarıdaki cümlede altı çizili söz­cüğün zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Dost kazanmak. düşman ka­zanmaktan zordur.
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki cümlede kaçıncı söz­cükler karşıt anlamlıdır?
Doğru Cevap: "A" 3 - 6
Soru Açıklaması
10.
Hangi seçenekte eşleştirilen söz­cükler zıt anlamlı değildir?
Doğru Cevap: "C" gelmek ---> gelmemek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.