11. Sınıf Tarih: Mehmet Ali Paşa'nın Güç Kazanımı TEST - 1


Mehmet Ali Paşa'nın Güç Kazanımı konusu 11. Sınıf Tarih test soruları. Tarih Mehmet Ali Paşa'nın Güç Kazanımı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Tarih: Mehmet Ali Paşa'nın Güç Kazanımı TEST - 1
1.
Mısır isyanının ortaya çıkmasında İngiltere ve Rusya Osmanlı devletini desteklerken, Fransa Mısır valisini desteklemiştir.

Fransa'nın böyle bir tutum sergilemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Mısır'ı kontrol altına alarak Akdeniz'e hakim olma
Soru Açıklaması
2.
I. Hünkar İskelesi Antlaşması

II. Kütahya Antlaşması

III. Berlin Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Mısır isyanıyla alakalı gelişmeler arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
3.
XIX. yüzyılda boğazlar sorunu ilk kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle gündeme gelmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hünkar İskelesi Antlaşması
Soru Açıklaması
4.
1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi' nin;

• Boğazlar bütün savaş gemilerine kapalı tutulacak.

• Boğazlar, Osmanlı imparatorluğu’nun egemenliğinde olacaktır.

maddelerine göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Boğazlar üzerinde Osmanlı’nın mutlak egemenliği sona ermiştir.
Soru Açıklaması
5.
XIX. yüzyılda Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa isyan etmiş, isyanı bastırmak isteyen Osmanlı Devleti, Rusya’dan yardım istemiş, Rus donanmasının İstanbul’a gelmesi üzerine Fransa ve İngiltere Mehmet Ali Paşaya baskı yaparak Kütahya Antlaşmasının imzalanmasını sağlamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Fransa ve İngiltere’nin bu isyanı bastırmak istemesinin temel sebebi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Akdeniz’deki çıkarlarının zedelenmesi
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti Mısır Meselesi’nde İngiltere’nin desteğini kazanabilmek için İngiltere ile aşağıdaki anlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
Doğru Cevap: "A" Balta Limanı
Soru Açıklaması
7.
1841 yılında yapılan Londra Konferası'nda "Boğazlar Osmanlı yönetiminde kalacak, ancak ticaret gemilerine açık olacaktır."  kararı alınmasına bakarak Boğazlarla ilgili;

I. uluslar arası sorun haline geldiği,

II. uluslar arası ticarete açık olduğu,

III. öneminin azaldığı

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması'na göre Ruslar'ın ve Osmanlı Devleti'nin bir savaş esnasında birbirlerine yardım etme kararı almaları;

I. İttifak içinde oldukları

II. Egemenlik haklarına müdahale ettikleri

III. Her konuda anlaştıkları

gibi gelişmelerden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda Yunan isyanı, Rus isyanı, Mısır isyanı gibi sorunlarla uğraşmış ve değişik alanlarda ıslahat yapmaya çalışmıştır.

Bu gelişmelere bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. birçok sorunla uğraştığı,

II. devleti güçlendirmeye çalıştığı,

III. sorunların hiçbirini çözemediği

yorumlarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Rusya'nın Osmanlı Devleti'yle yaptığı mücadeleler sonucunda ulaştığı amaçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Akdeniz'e hakim olma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.