10. Sınıf Tarih: Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi TEST - 1


Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi TEST - 1
1.
Timur ile yapılan Ankara Savaşı sonucunda, Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmesine rağmen, Balkanlardaki hakimiyeti devam etmiştir.

Balkanlardaki hakimiyetinin sarsılmaden devam etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Devletin uyguladığı hoşgörü politikası
Soru Açıklaması
2.
Timur ile Yıldırım Bayezid arasında gerçekleşen Ankara Savaşı’ndan sonra, Timur, ele geçirdiği toprakları, Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında paylaştırmıştır. Mehmet Çelebi Amasya, Süleyman Çelebi Edirne, Musa Çelebi Bursa, İsa Çelebi ise Balıkesir’de hükümdarlığını ilan etmiştir. Karışıklıktan faydalanmak isteyen Bizans da bu durumu desteklemiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti egemenliğini tamamen kaybetmiştir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen olaylardan hangisi, Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulmasına ve Osmanlı Devleti’nin fetret dönemine girmesine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Ankara Savaşı
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı devletinin Balkanlardaki ilerlemeleri uzun süre devam etmiştir. Ancak Yıldırım Beyazıt ile diğer bir Türk hükümdarı olan Timur arasında meydana gelen Ankara savaşı hem Anadolu Türk siyasi birliğini bozmuş hem de Balkanlardaki ilerlemelerin durmasına sebep olmuştur. İstanbul’un fethi gecikmiş ve Osmanlı devleti fetret dönemine girmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Avrupa devletlerinin tamamı birleşerek Osmanlıya saldırmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Timur, Çin'e yapacağı sefer öncesi Batı tarafından hiçbir güçlü devlet bırakmak istemiyordu. Bundan dolayı Anadolu’ya kadar uzanan ve Ankara Savaşı'yla sonuçlanan büyük bir batı seferine çıkmıştır.

I. Osmanlı’nın topraklarını Yıldırım Beyazıt’ın oğulları arasında paylaştırması

II. Anadolu’daki beyliklerin kurulmasını sağlaması

III. Osmanlı Devleti'ne son vermesi

Yukarıdakilerden hangisi bu amaca yönelik bir gelişmedir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı tarihinde görülen;

I. Ankara Savaşı

II. Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması

III. Edirne Segedin Antlaşması

gelişmelerinden hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Ankara Savaşı'ndan sonra balkanlarda çok ciddi bir sorun çıkmamasında;

I. Osmanlı Devleti'nin hoşgörü politikası uygulaması

II. Osmanlının adaletinden memnun olmaları

III. Yüzyıl Savaşları'nın devam etmesi

Sebeplerinden hangisi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Timur’un İslam dünyasındaki itibarı artmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Osmanlı tahtını Yıldırım Beyazıt’ın oğulları arasında paylaştırmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu paylaşımda yer almamıştır?
Doğru Cevap: "A" Mustafa Çelebi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Ankara savaşının sebepleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Cihat ve gaza düşüncesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.