10. Sınıf Tarih: Osmanlı'nın Gücü ve Stratejik Rakipleri TEST - 1


Osmanlı'nın Gücü ve Stratejik Rakipleri konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Osmanlı'nın Gücü ve Stratejik Rakipleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Osmanlı'nın Gücü ve Stratejik Rakipleri konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Osmanlı'nın Gücü ve Stratejik Rakipleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Osmanlı'nın Gücü ve Stratejik Rakipleri TEST - 1
1.
• Coğrafi Keşifler

• Rönesans Hareketleri

• Reform Hareketleri

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen gelişmelerin etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Pazar ve hammadde arayışı ortaya çıkmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Avrupa’da farklı dönemlerde görülen aşağıdaki durumlardan hangisinin "gelişmeyi önleyici engelleri ortadan kaldırma" amacına yönelik olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Skolastik düşüncenin yıkılması
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti dünya gücü olduğu dönemlerde stratejik birçok bölgeye kara ve deniz seferleri düzenlemiştir. Hint deniz seferleri bu seferler arasında yer alır. Hindistan üzerine dört sefer düzenlenmesine rağmen istenilen başarı elde edilememiştir. Ancak Osmanlı devletinin ısrarla mücadeleyi sürdürmesi bölgede hakim olan devletlerin ticaretine ve hakimiyetine darbe vurmuştur.

Bu seferler sırasında Hindistan bölgesine hakim olan ve ticareti zarar gören devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Portekiz
Soru Açıklaması
4.
Yeniçağda Avrupa’daki;

I. Coğrafi keşifler

II. Rönesans

III. Reform

IV. Feodalitenin yıkılması

gelişmelerden hangilerinin İstanbul’un fethi ile bağlantısı kurulabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
5.
I. İnebahtı savaşı

II. Coğrafi keşifler

III. Hint deniz seferleri

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hakimiyetini olumsuz etkilemiştir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Coğrafi keşiflerle Akdeniz ticareti önem kaybetmiştir.

Avrupa devletlerinin keşifleriyle Akdeniz limanları yerine ön plana çıkan limanlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Atlas okyanusu limanları
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İtalya’da yer alan Rönesans sanatçıları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Martin Luther
Soru Açıklaması
8.
Fransız rönesansçıları arasında yer alan ve "denemeler" adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Montaigne
Soru Açıklaması
9.
XVI. yüzyılda Akdeniz hâkimiyeti için İngiltere, Portekiz, İspanya, Osmanlı Devleti gibi devletler mücadele etmiştir. İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth İspanyol tehlikesine karşı Osmanlı Devleti ile işbirliği yapma girişiminde bulunmuştur. Osmanlı devleti ise rekabet halinde olduğu İspanya’ya karşı İngiltere’ye ticari ayrıcalıklar vererek güçlenmesini sağlamıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti dönemin en güçlü devletidir.
Soru Açıklaması
10.
I. Kiliseye olan güven azalmıştır.

II. Burjuvanın zenginleşmesiyle sanata destek veren me sen sınıfı ortaya çıkmıştır.

III. Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılmıştır.

IV. Doğunun zenginlikleri batıya taşınmıştır.

Bu bilgilere göre coğrafi keşiflerin sonuçları arasında aşağıdaki alanlardan hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Askeri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.