10. Sınıf Tarih: Osmanlı Toplum Yapısı TEST - 1


Osmanlı Toplum Yapısı konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Osmanlı Toplum Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Osmanlı Toplum Yapısı konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Osmanlı Toplum Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Osmanlı Toplum Yapısı TEST - 1
1.
Osmanlı toplum yapısıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kölelik yaygın bir sistemdir.
Soru Açıklaması
2.
- ----------

- İlmiye

- Kalemiye

Osmanlı idari birimlerine göre yönetenler sistemini gösteren yukarıdaki şemada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur?
Doğru Cevap: "B" Seyfiye
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı toplum yapısında yükseliş döneminde çok uluslu yapıya geçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu yapının bir parçası olduğu düşünülemez?
Doğru Cevap: "D" İnkalar
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı toplum yapısında yerleşim durumu dikkate alındığında;

I. Köylüler

II. Şehirliler

III. Bostancılar

yukarıdakilerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5.
1835-1839 yılları arasında Türkiye'de bulunan Alman Mareşal Moltke Ermenilerle ilgili olarak "Bu Ermenilere aslında Hristiyan Türkler demek mümkün. Türklerin âdetlerinden, hatta lisanından o kadar çok şey almışlar."

İfadelerinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Ermeniler pek çok konuda Türklerden etkilenmişlerdir.
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti ülkesindeki toplumsal hassasiyetleri gözeterek Yahudilere Sinagog, Ortodokslara kilise ve bir çok yere cami açmıştır.

Bu bilgilere göre ulaşılabilecek en geniş yorum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halka hoşgörülü davranmış, ibadet özgürlüğü sağlamıştır.
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı idari yapılanmasıyla ilgili;

I. Seyfiye grubunun en yüksek temsilcisi Sadrazamdır.

II. İlmiye grubunun Divandaki temsilcisi Şeyhulislam ve Kazaskerdir.

III. Osmanlı vatandaşı yükselerek padişahlık makamına geçebilir.

çıkarımlarından hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İlmiye sınıfının üyeleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Kapan emini
Soru Açıklaması
9.
- Ehli Örf ya da Umera olarak adlandırılır.

- İdari ve askeri işlerden sorumludur.

- Vezir, beylerbeyi gibi makamlardan oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen idari sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Seyfiye
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti millet sistemi gereği farklı cemaatlerin yapılanmasına müsaade etmiştir.

Bu duruma göre;

I. Hoşgörülü bir politika uygulamıştır.

II. Gayrımüslimlerden de idareci atamıştır.

III. Çok uluslu yapısını korumaya çalışmıştır.

yorumlardan hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.