10. Sınıf Tarih: Osmanlı Kuruluş Dönemi Gelişmeleri TEST - 1


Osmanlı Kuruluş Dönemi Gelişmeleri konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Osmanlı Kuruluş Dönemi Gelişmeleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Osmanlı Kuruluş Dönemi Gelişmeleri konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Osmanlı Kuruluş Dönemi Gelişmeleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Osmanlı Kuruluş Dönemi Gelişmeleri TEST - 1
1.
I. Balkanlarda güçlü devletlerin olmaması

II. Merkezi yönetimin güçlü olması

III. Beylikler arasında mücadelenin olması

Yukarıda verilen durumlardan hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey Döneminde gerçekleşen olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bursa fethedilerek başkent yapılmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı Boyu Türkiye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Devrinde Ankara’nın Karacadağ bölgesine yerleştirilmiştir. Daha sonra ise kendilerine Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Söğüt ve Domaniç bölgeleri kışlak ve yaylak olarak verilmiştir.

Buna göre,

I. Alaaddin Keykubat’ın iskan politikası uyguladığı,

II. Osmanlı Beyliği’nin bağımsız hareket etmeye başladığı,

III. Kayı boyunun göçebe yaşadığı,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
4.
Osman Bey’in,

I. Bizans topraklarının bir bölümünü ele geçirmesi,

II. Türkmen beyleri ile ilişkilerini geliştirmesi,

III. Kendi adına para bastırması,

faaliyetlerinden hangileri, gaza ve cihat politikası doğrultusunda hareket edildiğini kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Türk İslam Devletlerinde Müslüman olmayan devletlere sınır olan bölgelere uç denirdi. Uçlarda beyler sınırlara yönelik saldırı olduğunda ya da bir düşman kalesinin ele geçirilmesinde hükümdara sormadan hareket edebilirlerdi.

Buna göre uç beylerinin,

I. siyasi,

II. askeri,

III. hukuki

alanlarından hangilerinde yetki sahibi olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında Avrupa’da ve Balkanlarda feodal yapıya sahip Hıristiyan topluluklarından oluşan çok sayıda devlet bulunmaktaydı.

Bu durum;

I. Anadolu’da siyasi birliğin sağlanması,

II. Osmanlı’nın batı yönünde ilerlemesinin kolaylaşması,

III. Ortodokslarla Katolikler arasındaki anlaşmazlıkların artması

gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasına ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
7.
Kayı boyu hangi Türkiye Selçuklu sultanı tarafından Bizans sınırına uç beyliği olarak yerleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Alaaddin Keykubat
Soru Açıklaması
8.
14.yy başlarındaki;

I. Yüzyıl savaşlarının yaşanması

II. Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

III. Bizans’ta taht kavgalarının yaşanması

IV. Moğol Devleti'nin tamamen ortadan kalkması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin hızlı bir şekilde büyümesinin sebepleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin hızlı bir şekilde büyümesinin iç sebepleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Anadolu’da siyasi birliğin olmaması
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde aşağıdaki devletlerin hangisi ile çağdaş olması beklenemez?
Doğru Cevap: "D" Hollanda
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.