10. Sınıf Tarih: Osmanlı Askeri Gücü TEST - 1


Osmanlı Askeri Gücü konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Osmanlı Askeri Gücü Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Osmanlı Askeri Gücü konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Osmanlı Askeri Gücü Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Osmanlı Askeri Gücü TEST - 1
1.
XVI. yüzyılın sonlarına doğru tımarlı sipahilerin önemini kaybetmesi;

I. Yeniçerilerin devlet üzerinde etkinliğinin artması

II. Askerliğin zorunlu hale gelmesi

III. Mültezimlerin önemini kaybetmesi

durumlarından hangilerine yol açmıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti’nin, her an savaşa hazır ve donanımlı büyük bir orduya sahip olmasında;

I. tımar sisteminin uygulanması,

II. devşirme sisteminin uygulanması,

III. askeri teşkilatlanmaya önem verilmesi

gelişmelerinden, hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı ordusundaki bazı bölümlere ait özellikler şunlardır:

I. Başkentte görev yapar, askerlikten başka bir işle uğraşmazlardı.

II. Gelirlerini tımar sistemi üzerinden sağlarlardı.

III. Padişah değişikliğinde cülus bahşişi alırlardı.

bunlardan hangileri, Yeniçerilerin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
4.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen;

I. tımar sisteminin bozulması,

II. kapıkulu askerlerinin ordudaki etkinliğinin artması,

III. culüs ve ulufe giderlerinin artması

gelişmelerinin oluş sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı ordusunda akıncılar, uç ve sınır boylarında görev yaparlardı. Hafif süvari birlikleri olup Türklerden oluşurlardı. Akıncılar, ordunun keşif hizmetini yapmak, esir alarak düşman hakkında bilgi edinmek, nehir geçitlerini tespit ederek orduyu bilgilendirmek gibi hizmetleri yerine getirirlerdi. Çok çabuk hareket ederler, etrafa korku salarak düşmanın psikolojik yapısı üzerinde olumsuz etkiler yaratırlardı.

Bu bilgilere bakılarak, Akıncıların;

I. diplomatik ilişki kurma,

II. istihbarat toplama,

III. padişahın yakın korumasında bulunma

özelliklerinden hangilerine sahip oldukları söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
6.
Yeniçerilerin ok, yay, kalkan, kılıç, tüfek, balta, kazma, kürek, kurşun, barut, zırh, tolga vs. ihtiyaçları olan savaş alet ve eşyalarını yapan veya tedarik eden ocak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cebeciler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunun en kalabalık ve temel bölümünü oluşturan Tımarlı sipahilerin özellikleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Taht değişikliği sırasında cülus bahşişi alırlar.
Soru Açıklaması
8.
Tımarlı Sipahilerin, ordudaki etkinliğinin azalmasında;

I. devşirme sisteminin bozulması,

II. tımar sisteminin bozulması,

III. devletin nakit para ihtiyacının ortaya çıkması

gelişmelerinden, hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı ordusunda merkez ve taşra kuvvetlerinin yanı sıra, bir de yardımcı kuvvetler vardı. Savaş zamanında, orduya katılarak destek olurlardı.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusundaki yardımcı kuvvetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ulufeciler
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını oluşturan, devletten maaş alan, askerliği meslek haline getirmiş olan kapıkulu askerlerinin devşirme kökenlilerden seçilmesi;

I. merkezi otoriteyi güçlü tutma,

II. ekonomik giderleri azaltma,

III. iskan politikasına işlerlik kazandırma

amaçlarından, hangilerine yöneliktir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.