10. Sınıf Tarih: Oğuz Göçleri ve Anadolu'nun İlk Fetihleri TEST - 1


Oğuz Göçleri ve Anadolu'nun İlk Fetihleri konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Oğuz Göçleri ve Anadolu'nun İlk Fetihleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Oğuz Göçleri ve Anadolu'nun İlk Fetihleri konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Oğuz Göçleri ve Anadolu'nun İlk Fetihleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Oğuz Göçleri ve Anadolu'nun İlk Fetihleri TEST - 1
1.
Serkan Öğretmen, derste Büyük Selçuklu sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diyojen arasında geçen diyaloglardan bahsetmiştir.

Buna göre Serkan Öğretmen’in öğrencilere aşağıdaki savaşlardan hangisinin gelişimini anlattığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Malazgirt Savaşı
Soru Açıklaması
2.
I. Türkler Anadolu‘ya yerleşmeye başlamıştır.

II. Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline getirilmiştir.

III. Türkiye Tarihi başlamıştır.

IV. Anadolu’da ilk Türk Beylikleri kurulmuştur.

V. Haçlı Seferlerinin başlamasına ortam hazırlanmıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçları ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
3.
Büyük Selçuklu döneminde yapılan,

I. Dandanakan,

II. Pasinler,

III. Malazgirt

savaşlarından hangileri Anadolu’nun Türkleşmesiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
4.
Büyük Selçuklu ülkesinde Türkmen nüfusun artması ve konar-göçer Türkmenlerin yerleşiklerin arazilerine zarar vermesi Tuğrul Bey’i aşağıdaki siyasetlerden hangisini izlemeye mecbur bırakmıştır?
Doğru Cevap: "B" Türkmenlere yeni yurt bulmak için Anadolu’ya akınlar düzenlenmesi
Soru Açıklaması
5.
Türkler tarihin en eski dönemlerinden bu yana Anadolu’ya akınlar düzenlemişlerdir. Fakat bu akınların çoğu keşif ve ganimet amaçlıdır.

Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu’ya yerleşme amacı taşıyan akınlar başlatmışlardır?
Doğru Cevap: "E" Büyük Selçuklu Devleti
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Türkiye Tarihi’nin başlamasına ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Malazgirt Savaşı
Soru Açıklaması
7.
Malazgirt Savaşı’na kadar Anadolu’ya akınlar düzenleyen Türk komutanlar Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki Bizans şehirlerini ele geçirmeye ve buralara boylarıyla birlikte yerleşmeye başladılar.

Bu durum,

I. Anadolu’da ekonominin çökmesi,

II. Anadolu’da Türk beylik ve devletlerinin kurulması,

III. Anadolu’nun Türkleşmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Tarihçi Claude Cahen’e göre, XI. ve XII. yüzyıllarda Anadolu’da Türkleşme yoğunluğu ne olursa olsun o zamanki Türkiye’nin sınırları ne kadar belirsiz olursa olsun, çağdaşlarının gözünde Anadolu’nun Türk niteliği ülkenin bütününe damgasını vurmuştur.

Anadolu’nun bu özelliği kazanmasında;

I. Pasinler,

II. Malazgirt,

III. Katvan

savaşlarından hangilerinin sonuçlarının etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri Anadolu’daki Hristiyan halkın Batı’daki adalara, Bizans ve Balkanlara göç etmelerinde etkili olmuştur. Orta Asya’daki Türk topluluklarının ise Anadolu’ya gelmelerine ortam hazırlamıştır.

Buna göre,

I. Hristiyan nüfus farklı bölgelere göç etmiştir.

II. Anadolu’daki Türk nüfusu artmıştır.

III. Anadolu’da demografik değişim yaşanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
XI. yüzyılda Anadolu’yu yurt edinen Türklerin burada kurdukları devletler ya kurucusunun ya da kurulduğu yerin adıyla anılmıştır. Türkiye adı ilk defa Bizans kaynaklarında geçmekle beraber, Anadolu, XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Türkiye olarak anılmaya başlanmıştır.

Buna göre;

I. Anadolu’da Türk etkinliğinin giderek arttığı,

II. Bizans’ın Anadolu’da Türk varlığını kabullendiği,

III. XII. yüzyılda Anadolu’da Bizans hakimiyetinin tamamen sona erdiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.