10. Sınıf Tarih: Lonca Sistemi TEST - 1


Lonca Sistemi konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Lonca Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Lonca Sistemi konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Lonca Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Lonca Sistemi TEST - 1
1.
Osmanlı Devleti’nde esnaf, Lonca teşkilatı adı altında örgütlenmişti. Her esnaf grubu bir loncaya üye olur, loncanın denetimi ve koruması altında bulunurdu. Lonca içerisinde usta-çırak ilişkisi içerisinde mesleğe yeni eleman yetiştirilirdi. Ustalık belgesi almak, bağlı olunan loncanın yeterlilik sınavını geçmekle mümkün olurdu.

Bu duruma bakılarak;

I. Mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi sağlanmıştır.

II. Mesleki eğitim önemsenmiştir.

III. Sosyal dayanışma sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devletinde Lonca Teşkilatı;

• Meslek okulu görevindedir.

• Üyelere kredi sağlar, zararlarını karşılar.

• Ürünleri ve fiyat artışlarını denetler.

• Devlet ve esnaf arasındaki ilişkileri düzenler.

yalnızca bu bilgilere göre, Lonca Teşkilatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Yalnızca Müslümanların üye olabildiği
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı İmparatorluğu’nda meydana gelen vergilerini ödemeyen üreticinin toprağının elinden alınması üç yıl boş bırakılan toprağa devletin el koyması gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı olduğunun
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nde Loncalar,

• Haksız rekabeti önlerler.

• Fiyatları ayarlayıp, kâr oranını belirler.

• Mesleki eğitimi düzenler.

• Zarara uğrayan esnafa yardım ederlerdi.

Bu bilgilere göre, Lonca örgütü hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Esnafı yargılayıp cezalandırdıklarına
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti’nde, mülk toprağı olarak isimlendirilen topraklar, kendisine verilen şahıs tarafından satılabilir veya miras bırakılabilirdi. Gayrimüslimlere verilmiş mülk topraklarına “haraci toprak”, Müslümanlara verilmiş olan mülk topraklarına ise “öşri toprak” denilirdi. Mülk topraklar, ancak çok özel durumlarda devlet tarafından verilirdi.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Yalnızca Müslüman olanlar özel mülk sahibi olabilmiştir.
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti’nde;

I. Çiftbozan vergisinin alınması

II. Ulufe alım-satımının yasaklanması

III. Lonca teşkilatının geliştirilmesi

uygulamalarından hangilerinin tarım üretimini artırmak için yapıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nde vergi gelirlerinin önemli bölümü, tımar sistemi içinde, fakat bütçe hesaplarının dışında kalmaktaydı. XVII. yüzyılda tımar sistemi işlevini yitirince tımar gelirleri arasında yer alan birçok vergi mukataaya çevrilerek doğrudan devlet hazinesine gelir kaydedilmeye başlandı.

Bu duruma bakılarak;

I. Eyaletlerin yönetimi kolaylaştırılmıştır.

II. Devlet hazinesi yeni kaynaklara kavuşturulmuştur.

III. Taşrada işsizlik oranı düşmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabillr?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nde uygulanan “iltizam usulü”, kanunların saptadığı vergileri yükümlülerden toplama ve hazineye aktarma görevinin, açık artırma yoluyla ve belli şartlarla ihale edilmesi sistemidir.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nde uygulanan iltizam sisteminin amacının, aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Hazine gelirlerinin toplanmasını kolaylaştırmak
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti tarım üretimi için gerekli topraklar başta olmak üzere ekim yapılan arazilerin dışında kalan toprakları, tasarrufu köylüde olmak şartıyla kendi mülkiyetinde tutmuştur.

Buna göre Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini öncelikle amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Toprak ağalığının ortaya çıkmasını önlemeyi
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti’nde medrese öğrencilerine “suhte” denirdi. Her türlü masrafları vakıflarca karşılanan öğrenciler imarethanelerde yemek yer, darüşşifalarda sağlık sorunlarını çözerlerdi. Zeki olanları Sahn-ı Seman’a kadar yükselip, mezun olunca ilmiye sınıfı içinde yer alabilirdi.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Sosyal devlet anlayışının geliştiği,

II. Eğitime devlet hazinesinden önemli bir pay ayrıldığı,

III. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılandığı

yargılarından, hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.