10. Sınıf Tarih: Gücünün Zirvesinde Osmanlı TEST - 1


Gücünün Zirvesinde Osmanlı konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Gücünün Zirvesinde Osmanlı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gücünün Zirvesinde Osmanlı konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gücünün Zirvesinde Osmanlı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Gücünün Zirvesinde Osmanlı TEST - 1
1.
• Avusturya arşidükası protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır.

• Avusturya, Macar toprakları için Osmanlı'ya vergi ödeyecektir.

• Avusturya, Macaristan’ın Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu kabul edecektir.

İstanbul Anlaşmasının yukarıda verilen maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Avusturya, Osmanlı Devleti’nin siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Kanuni Sultan Süleyman Döneminde düzenlenen Hint Deniz Seferleri’nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hindistan’ı ele geçirerek ekonomik açıdan güçlenme
Soru Açıklaması
3.
I. Şahkulu

II. Baba Zünnun

III. Kalender Çelebi

Yukarıda verilen Yükselme Dönemi isyanlarından hangileri Kanuni Döneminde çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
4.
I. Çaldıran Savaşı

II. Otlukbeli Savaşı

III. Mohaç Meydan Savaşı

Yukarıda verilen savaşların oluş sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II, I, III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı egemenliğinin Atlas Okyanusu’na ulaşması
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti, dünya gücü olduğu dönemlerde Venedik ve Fransızlara kapitülasyonlar vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların verilmesinin ortak nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Hıristiyan birliğini parçalamak
Soru Açıklaması
7.
Kanuni Sultan Süleyman, Katolik Alman İmparatoruna karşı Protestan prensleri desteklemiştir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın;

I. Avrupa'daki süreçten yararlanma,

II. Hıristiyan birliğinin oluşmasına engel olma,

III. Azınlıkların Reform’dan etkilenmesini önleme

amaçlarından hangileri doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Kanuni Dönemi'nde görülen,

I. Hint Deniz Savaşlarının yapılması,

II. Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması,

III. Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi

gelişmelerinden hangilerinin Hıristiyan birliğini önleme amacına yönelik olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız III
Soru Açıklaması
9.
Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı Devleti’ nin en güçlü olduğu dönemdir. Bu dönemde Osmanlı’nın gücünü, doğu ve batıdaki bütün devletler kabul etmiştir. Ayrıca bu dönemde Fransa’ya, kapitülasyonlar adı altında bir takım ayrıcalıklar verilmiştir.

Bu uygulamayla;

I. Akdeniz ticaretini canlandırma,

II. Avrupa’ da Osmanlı lehine bir güç dengesi kurma,

III. Coğrafi Keşiflerle ortaya çıkan ekonomik kayıpları azaltma

amaçlarından, hangilerinin hedeflendiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
I. Piri Reis

II. Seydi Ali Reis

III. Evliya Çelebi

Yukarıdakilerden hangileri Kanuni Sultan Süleyman Döneminde coğrafya bilimiyle ilgili önemli eserler vermiştir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.