10. Sınıf Tarih: Balkanlarda Osmanlı Fetihleri TEST - 1


Balkanlarda Osmanlı Fetihleri konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Balkanlarda Osmanlı Fetihleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Balkanlarda Osmanlı Fetihleri konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Balkanlarda Osmanlı Fetihleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Balkanlarda Osmanlı Fetihleri TEST - 1
1.
I. Varna Savaşı

II. Niğbolu Savaşı

III. Sırpsındığı Savaşı

Yukarıda verilen savaşların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" III, II, I
Soru Açıklaması
2.
• Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleşti.

• Avrupalılar savunmaya, Osmanlılar taarruza geçtiler.

• Avrupalıların Haçlı savaşlarını kazanma ümitleri tamamen yok oldu.

Yukarıda sonuçları verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" II. Kosova
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı kuruluş döneminde;

I. Balkanlarda güçlü devletlerin olmaması

II. Edirne Segedin Antlaşması'nın yapılması

III. Yüzyıl savaşlarının devam etmesi

Yukarıdaki gelişmelerinden hangileri Balkanlarda ilerlemeyi kolaylaştırmış olamaz?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nin Haçlılara üstünlük sağladığı Sırpsındığı, Kosova, Niğbolu ve Varna savaşlarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
Doğru Cevap: "D" Gaza ve cihat faaliyetlerinin durmasına
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti yeni fethettiği yerlere ülkenin diğer bölgelerindeki Türkmenleri yerleştirmiştir.

Bu durum aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Yatay hareketlilik
Soru Açıklaması
6.
I. Koyunhisar Savaşı

II. Maltepe Savaşı

III. Niğbolu Savaşı

IV. II. Kosova Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangisi Haçlı Savaşı özelliği taşımaktadır?
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
7.
İstimalet politikası; Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki halka uyguladığı hoşgörülü ve ılımlı yönetim politikasıdır. Buna göre, fethedilen yerlerde bir süre daha eski kurallar geçerli olmuş, halka din ve ibadetinde tam bir serbestlik tanınmıştır.

Osmanlı Devleti uyguladığı bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Halkın yeni yönetimi benimsemesini
Soru Açıklaması
8.
II.Murat döneminde yapılan II. Kosava Savaşı'nın önemi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Türklerin Balkanlardan atılamayacağının anlaşılması
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti'nin Rumeli fetihlerini kolaylaştıran etmenleri araştıran 10.sınıf öğrencisi Ecrin’in aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşması beklenebilir?
Doğru Cevap: "A" Edirne’nin başkent yapılması
Soru Açıklaması
10.
Yıldırım Beyazıt'e Balkanlardaki hangi başarısından sonra Halife tarafından "Sultanı İklimi Rum" unvanı verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Niğbolu Savaşı'nı kazanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.