10. Sınıf Tarih: Avrupadaki Gelişmeler ve Osmanlıya Etkileri TEST - 1


Avrupadaki Gelişmeler ve Osmanlıya Etkileri konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Avrupadaki Gelişmeler ve Osmanlıya Etkileri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Avrupadaki Gelişmeler ve Osmanlıya Etkileri konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Avrupadaki Gelişmeler ve Osmanlıya Etkileri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Avrupadaki Gelişmeler ve Osmanlıya Etkileri TEST - 1
1.
I. Pusula’nın bulunması

II. Kağıt ve matbaa’nın kullanılması

III. Barut’un ateşli silahlarda kullanılması

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Avrupa’da öncelikle siyasi yapının değişmesinde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" yalnız III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ Avrupası’nın genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sanayileşme tamamlanmıştır.
Soru Açıklaması
3.
XV. yüzyılda gerçekleşen Coğrafi Keşifler’i hangi devletler başlatmıştır?
Doğru Cevap: "E" İspanya-Portekiz
Soru Açıklaması
4.
Rönesans’ın İtalya’da başlamasında;

I. İtalya’nın coğrafi konumu,

II. İslam medeniyetinden etkilenmesi,

III. İtalya’da siyasi birliğin olmaması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti’nin, önemli ticaret yollarını elinde bulundurmasına rağmen, Coğrafi Keşifleri sonucu yolların değişmesiyle ekonomisi olumsuz etkilenmiştir.

Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’in ekonomi alanındaki olumsuz etkisini azaltmak için aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır?
Doğru Cevap: "B" Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermiştir.
Soru Açıklaması
6.
I. Katolik

II. Protestanlık

III. Anglikanizm

Yukarıda verilen mezheplerden hangileri Reform sonucu ortaya çıkmamıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
7.
I. Cumhuriyet

II. Meşrutiyet

III. Monarşi

Yeni Çağ Avrupası’nda yukarıda verilen yönetim şekillerinden hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
8.
I. Avrupa’da Mezhep birliğinin bozulması

II. Katolik kilisesinin gücünün azalması

III. Eğitim ve öğretimin kiliseden alınması

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Reform’un sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
XV. ve XVI. yüzyıllarda başlayan ve Avrupa’yı da etkileyen bilim, sanat ve edebiyat alanında yapılan yenileşme hareketleridir.

Yukarıda tanımı verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rönesans
Soru Açıklaması
10.
Kağıt ve matbaanın bulunması;

I. kitap sayısının artması,

II. okuma azma oranının artması,

III. bilimsel gelişmelerin hızlanması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.