10. Sınıf Tarih: Anadolu'nun Türkleşmesi TEST - 1


Anadolu'nun Türkleşmesi konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Anadolu'nun Türkleşmesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Anadolu'nun Türkleşmesi konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Anadolu'nun Türkleşmesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Anadolu'nun Türkleşmesi TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış şehirler bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İznik- Konya
Soru Açıklaması
2.
I. Haçlılar

II. Suriye hakimiyeti

III. Moğol istilası

IV. Taht kavgaları

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluş aşamasında mücadele ettiği sorunlar arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız III
Soru Açıklaması
3.
Türkiye Selçuklu hükümdarları zamanla Danişmentlilere, Çaka beyliğine ve Mengücek beyliğine son vermişlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Anadolu siyasi birliğini sağlamak
Soru Açıklaması
4.
Selçuklu soyundan gelen Kutalmış Bey oğlu Süleyman şah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "C" Batı Roma’yı vergiye bağlamıştır.
Soru Açıklaması
5.
II. Kılıçaslan'ın ölümünden önce topraklarını 11 oğlu arasında paylaştırması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" Eski Türk devlet geleneklerini devam ettirdiğinin
Soru Açıklaması
6.
I. Melikşah

II. İzzettin Keykavus

III. Alaaddin Keykubat

IV. Saadettin Köpek

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
7.
"Ben Kutalmış oğlu Süleyman Şah! Beni kendisine rakip gören Melikşah, Anadolu’nun fethinde bizi görevlendirdi. Amacı bizi merkezden uzaklaştırıp rahat hareket etmek ve aynı zamanda Anadolu’nun fethini gerçekleştirerek devlet hizmetinde bizden yararlanmaktı. Eğer bu mücadelede şehit olursak bizden kurtulacaktı. Bütün bu yaşananlar üzerine Anadolu’nun fethinde görev aldım ve Türkiye Selçuklu Devleti nin temellerini attım."

Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Türkiye Selçuklu Devleti kurulduğunda Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır.
Soru Açıklaması
8.
I. Kılıçaslan döneminde devletin başkentinin taşınmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Haçlılarla yapılan mücadelede başarılı olunamaması
Soru Açıklaması
9.
I. Çaka bey ile akrabalık bağının kurulması

II. Bizans ile anlaşma yapılması

III. Haçlılar ile mücadele edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri I.Kılıçaslan dönemi gelişmeleri arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 1176 yılında Bizans ile yapılan Miryokefalon Savaşı'nın önemini belirtmektedir?
Doğru Cevap: "C" Anadolu’nun Türk yurdu olduğunun kesinleşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.