10. Sınıf Kimya: Tuzlar TEST - 1


Tuzlar konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Tuzlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tuzlar konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tuzlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Tuzlar TEST - 1
1.


Yukarıda formülü verilen maddelerden hangilerinin adı karşısında doğru belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
2.


Yukarıda Na2CO3 bileşiği ile ilgili verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
3.


Yukarıda verilen tuzların suda iyonlaşma tepkimelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
25°C’de saf su pH bakımından nötürdü

Buna göre, saf suda NaCl tuzu çözündüğünde çözeltinin pH değeri için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "D" pH = 7
Soru Açıklaması
5.
I. NaCN

II. KNO3

III. NH4Cl

Yukarıda verilen tuzlardan hangileri sulu çözeltisinde ortamı asidik ya da bazik yapabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
6.
NaHCO3 tuzu ile ilgili,

I. Kabartma tozu olarak kullanılır.

II. Güherçile olarak bilinir.

III. Tıp alanında kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Amonyum klorür tuzu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Gübre olarak kullanılır.
Soru Açıklaması
8.
Tuzlar ile ilgili,

I. Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

II. İyonik bileşiklerdir.

III. Sıvı halde elektriği iletmezler.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Sodyum sülfat tuzu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Suni gübre olarak bilinir.
Soru Açıklaması
10.
I. Sodyum klorür en çok gıda sanayinde kullanılır.

II. Tüm tuzlar iyonik bileşiklerdir.

III. Tüm tuzlar kristal yapılıdır.

IV. Konserve, gübre, kozmetik, çeliğe sertlik verme, tekstil gibi pek çok alanda tuzlar kullanılır.

Tuzlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.