10. Sınıf Kimya: Kütlece ve Hacimce Yüzde TEST - 1


Kütlece ve Hacimce Yüzde konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Kütlece ve Hacimce Yüzde Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kütlece ve Hacimce Yüzde konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kütlece ve Hacimce Yüzde Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Kütlece ve Hacimce Yüzde TEST - 1
1.
I. 50 gram su, 7 gram tuz

II. 130 gram su, 35 gram tuz

III. 90 gram su, 21 gram tuz

Oda sıcaklığında hazırlanan çözeltilerin derişiklikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II > III > I
Soru Açıklaması
2.
m gram çözünen içeren bir çözeltinin aynı sıcaklıkta çözeltiği daha derişik yapmak için;

I. çözeltinin kütlesi kadar aynı çözeltiden eklemek,

II. çözeltide çözünen maddeden m gram eklemek,

III. çözeltideki çözücünün yarısını buharlaştırmak

işlemlerinden hangileri uygulanabilir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki şekilde iki bölmeli ve arasında K kapağı bulunan kaptaki çözeltiler hazırlanmıştır.Her iki kaptaki X tuzunun tamamı çözünmüştür. Kapak açılıp denge sağlandığında bölmeler arasında çözelti geçişi olur.

Buna göre;

I. 1. kaptaki çözeltinin derişimi,

II. 2. kaptaki çözeltinin yoğunluğu,

III. 2. kaptaki çözeltinin kütlesi

niceliklerinden hangileri artar?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
4.
• 1X = 1 mg/L

• 1Y = 1 mg/L

Yukarıda belirtilen eşitliklerdeki X ve Y ile gösterilen derişim türleri hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.


100 er gram suya 15 er gram saf X katısı eklenerek 10°C ve 20°C de çözeltiler hazırlanıyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sıcaklığın artmasıyla çözünürlükleri artar.
Soru Açıklaması
6.
%25’lik NaCl(aq) çözeltisini %50’lik NaCl(aq) çözeltisi haline getirmek için;

I. karıştırmak,

II. su buharlaştırmak,

III. aynı sıcaklıkta %25 lik NaCl çözeltisi eklemek

işlemlerinden hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız II
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki kaplarda aynı sıcaklıkta bulunan su örneklerine üzerinde belirtilen maddeler ekleniyor. X ile hazırlanan çözelti doymuş, Y ile hazırlanan ise doymamıştır.

Buna göre;

I. bulundukları sıcaklıkta X ve Y’nin çözünürlükleri,

II. her iki kaptaki çözelti kütleleri,

III. kütlece yüzde derişimleri

niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
8.
500 mL alkol su karışımı hacimce %40 alkol içermektedir.

Buna göre, çözeltide kaç gram alkol vardır? (dalkol = 0,8 g/mL)
Doğru Cevap: "C" 160
Soru Açıklaması
9.
200 gram kütlece %20 lik şekerli su çözeltisine kaç gram şeker eklenirse çözelti kütlece % 50’lik olur?
Doğru Cevap: "A" 120
Soru Açıklaması
10.
200 gram kütlece %30 luk tuzlu su çözeltisine 200 gram kütlece %20 lik tuzlu su çözeltisi ve 100 gram su eklenmektedir.

Buna göre, oluşan son çözelti kütlece % kaçlıktır?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.