10. Sınıf Kimya: Kolligatif Özellikler TEST - 1


Kolligatif Özellikler konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Kolligatif Özellikler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kolligatif Özellikler konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kolligatif Özellikler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Kolligatif Özellikler TEST - 1
1.


V litre su bulunan kaplara yukarıdaki koşullarda eşit kütlede şeker konulmaktadır.

Buna göre,

I. Elektrik iletkenlikleri X = Y = Z’dir.

II. Doygun çözeltilerdir.

III. Çözünme hızları Z > Y > X’dir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
2.


Yukarıda verilen maddelerin aynı şartlarda kaynama noktaları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" III > II > I
Soru Açıklaması
3.
Doymamış tuzlu su çözeltisine;

I. saf su eklemek,

II. doymuş tuzlu su çözeltisi eklemek,

III. tuz katısı eklemek

işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor.

Buna göre, yukarıdaki işlemlerden hangileri çözeltinin kaynama noktasını yükseltir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
4.
I. 15 gram sofra tuzu, 185 gram su

II. 40 gram sofra tuzu, 60 gram su

III. 30 gram sofra tuzu, 170 gram su

Yukarıda verilen miktarlarda tuz ve su karıştırılarak elde edilen çözeltilerin elektrik iletkenlikleri arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" II > III > I
Soru Açıklaması
5.
Saf su, 1 atm basınçta 100°C’de kaynar.

Suyun kaynama noktasını düşürmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanabilir?
Doğru Cevap: "C" Bulunacağı yerin yükseltisini artırmak
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" Kaplarda bulunan maddelerin kütleleri eşittir.
Soru Açıklaması
7.
I. Çözelti kütlesi

II. Kaynama noktası

III. Çözünürlük

Yukarıda verilenlerden hangileri koligatif özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
8.
Dibinde katısı olmayan doymuş tuzlu su çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar saf su ekleniyor.

Buna göre, son durumda oluşan çözeltisinin buhar basıncı donma noktası ve çözelti kütlesi nasıl değişir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
9.
I. Sıcaklık

II. Derişim

III. Buhar basıncı

Kaynamakta olan doymamış tuzlu su çözeltisinin kaynama süresince yukarıdaki niceliklerden hangileri değişir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Saf suya bir miktar şeker eklenerek şekerin tamamının çözünmesi sağlanıyor.

Buna göre,

I. Donma noktası,

II. Elektrik iletkenliği,

III. Buhar basıncı

niceliklerinden hangileri saf suya göre azalmıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.