10. Sınıf Kimya: Kimyasal Hesaplamalar TEST - 1


Kimyasal Hesaplamalar konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Kimyasal Hesaplamalar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kimyasal Hesaplamalar konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kimyasal Hesaplamalar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Kimyasal Hesaplamalar TEST - 1
1.


Buna göre bileşik ile ilgili,

l. Formülü X2Y5 olabilir.

ll. Mol kütlesi 76 gramdır.

lll. Atomları arasında iyonik bağlar bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
2.
20 gram Fe2O3 bileşiğin de bulunan Fe ve O2 element kütleleri ile en çok kaç gram FeO bileşiği oluşturulabi­lir? (Fe: 56, O: 16)
Doğru Cevap: "B" 18
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
Mol sayıları eşit olan X2 ve Y3 gazlarından en çok 0,3 mol X3Y2 oluşuyor.

Buna göre, tepkime sonunda hangi gazdan kaç mol ar­tar?
Doğru Cevap: "D" 0,25 mol Y3
Soru Açıklaması
5.
0,3 mol Fe2O3 bileşiğinden ayrıştırılan Fe ve yeterince O2 den en çok kaç gram Fe3O4 bileşiği oluşturulabilir? (Fe:56, O:16)
Doğru Cevap: "B" 46,4
Soru Açıklaması
6.
CXHYOZ bileşiğinin yanma ürünleri CO2 ve H2O dur.

Bileşiğin mol sayısı, mol kütlesi ile oluşan ürünlerin mol sayıları bilindiğine göre;

l. basit formülü,

ll. molekül formülü,

lll. X, Y ve Z sayıları

lV. Harcanan O2 nin mol sayısı

niceliklerinden hangileri belirlenebilir? (O:16, C:12, H:1)
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.


Tepkime tamamlanıp başlangıç sıcaklığına gelindiğinde, kaptaki son mol sayısı ilk mol sayısının 2 katına çıkmaktadır.

Buna göre, N2O5 gazının % kaçı ayrışmıştır?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
9.
Mg3N2 bileşiği, sıcak suyla olan tepkimesinden NH3 ve Mg(OH)2 oluşturarak ayrışır.

Buna göre, 27 gram Mg elementinden elde edilen Mg3N2 bileşiğinden kaç mol NH3 oluşturulabilir? (Mg:24)
Doğru Cevap: "E" 0,75
Soru Açıklaması
10.
9,2 gram C2H5OH ı tamamen yakabilmek için gereken oksijen gazı, NK'da kaç litre havadan sağlanabilir?

Doğru Cevap: "B" 67,2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.