10. Sınıf Kimya: Güvenlik Önlemleri TEST - 1


Güvenlik Önlemleri konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Güvenlik Önlemleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güvenlik Önlemleri konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güvenlik Önlemleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Güvenlik Önlemleri TEST - 1
1.
Asit ve bazlar ile ilgili,

I. Aşındırıcı ve yakıcı maddelerdir.

II. Deriye damladığı veya sıçradığı durumlarda bol su ile yıkanmalıdır.

III. Bu maddeler ile laboratuvarda çalışırken emniyet gözlükleri kullanılmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki şişede sud kostik bulunduğunu bilen bir öğrenci şişe üstüne aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisini yapıştırırsa doğru olur?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.
I. Bir asit çözeltisi içine su eklenmeli ve seyreltilmelidir.

II. Asit çözeltisi nötrleştirilmeden lavaboya dökülmemelidir.

III. Asit çözeltileri ile çalışırken gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri laboratuvarda çalışırken uyulması gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
4.


Verilen güvenlik sembo­lü aşağıdaki maddelerin bulunduğu kapların hangisinde bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" Şerbet
Soru Açıklaması
5.


Bir öğrenci beherglasa eklenen tuz ruhu çözeltisi içine çinko şerit ekleyerek deney yapacaktır.

Bu deney için,

I. Laboratuvar önlüğü, gözlük ve maske kullanmalıdır.

II. Tuz ruhu çözeltisi üzerine eğilmemelidir.

III. Deneyi bitirdikten sonra ellerini yıkamalıdır.

IV. Çıkan gaz yanıcı olduğundan aleve tutulmamalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
6.
HF ve NaOH ile nötrleşme deneyi yapan bir öğrenci grubuna,

I. Kullanılmış deney malzemeleri yıkanmalı ve kirli bırakılmamalıdır.

II. Deneyi bitirmeden laboratuvardan çıkmamalıdırlar.

III. Baz çözeltisi asit üzerine eklenirken ağızla çekilmemelidir.

IV. Deney sonrasında kalan maddeler doğru etiketlenmelidir.

V. Her iki çözeltide cam kapta taşınmalıdır.

kurallarından hangisi önerilmemelidir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
7.
CaCO3(k) + 2HCI(suda) --> CaCI2(suda) + X(g) + H2O(s)

Tepkimesinde oluşan X gazı için,

I. Suda çözündüğünde asit özellik gösterir.

II. Göl sularına karıştığında suyun pH değerini düşürerek su canlılarına zarar verir.

III. X çözeltisi tarihi eserlere zarar verir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.


Verilen güvenlik sembolü için,

I. Özellikle asit ve baz gibi maddelerin ambalajlarında bulunur.

II. Kumaşları tahrip edebilir, delebilir.

III. Kullanıldığı maddeler yüz, göz ve cilde temas ettirilmemelidir.

IV. Alev etkisi altında patlayabilen maddelerde kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.


Üzerinde yandaki güvenlik sem­bolünü bulunduran bir madde için,

I. Eldivensiz kullanılmamalıdır.

II. Kullanıldığı kaba zarar verebilir.

III. Metalden yapılmış su borularında delinmeye yol açabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Asit ve bazların kullanıldığı alet ve kaplar genellikle camdan yapılır.

Bunun nedeni;

I. kimyasal tepkimelere isteksiz olması,

II. temizliğinin kolay olması,

III. ısı ve elektriği iletmemesi

ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.