10. Sınıf Kimya: Çözünme Olayı TEST - 1


Çözünme Olayı konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Çözünme Olayı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Çözünme Olayı konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Çözünme Olayı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Çözünme Olayı TEST - 1
1.


Şekildeki kapta çözünürlüğü endotermik, katısıyla dengede olan bir çözelti bulunmaktadır.

Buna göre,

I. Aynı sıcaklıkta, aşırı miktarda saf su eklenirse çözünenin çözücüye oranı artar.

II. Aynı sıcaklıkta, dipteki katıyı çözecek kadar su ilave edilirse çözeltinin yoğunluğu değişmez.

III. Sıcaklık arttırıldığında çözelti kütlesi artar.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
2.
“Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür.”

Buna göre,maddelerinden hangilerinin suda çözünmesi beklenmez?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki çözünme denklemlerinden hangisi hatalı verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
4.
Çözücüler, organik çözücüler ve inorganik çözücüler olarak gruplandırılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi organik çözücüdür?
Doğru Cevap: "A" CH3OH(s)
Soru Açıklaması
5.
“Polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller apolar çözücülerde çözünür.”Yukarıda polar ve apolar maddelere örnekler verilmiştir

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi suda çözünmez?
Doğru Cevap: "D" C6H6
Soru Açıklaması
6.


X, Y ve Z taneciklerine ait en etkin etkileşim türleri tabloda belirtilmiştir.

Buna göre, aynı koşullarda bulunan maddelerin suda çözünmeleri büyükten küçüğe doğru hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Z, Y, X
Soru Açıklaması
7.


Yukarıda bazı maddeler ve karşılarında çözücüler verilmiştir.

Hangilerinin karşısındaki çözücüde çözünmesi beklenir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
8.


Verilen karışımlardaki maddelerin birbiri içerisinde çözüne-bilenleri "✓" işareti ile belirlenebilecektir.

Buna göre kaç tanesinin karşısına "✓" işareti konulmuş olur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki maddelerden hangisinin karşısında verilen çözücüde çözünmesi beklenmez?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda birbiri ile karıştırılacak bazı maddeler eşleştirilmiştir.Buna göre, maddelerden hangilerinin birbiri içinde çözünmesi beklenir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.