10. Sınıf Kimya: Asit ve Bazların Önemli Tepkimeleri TEST - 1


Asit ve Bazların Önemli Tepkimeleri konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Asit ve Bazların Önemli Tepkimeleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Asit ve Bazların Önemli Tepkimeleri konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Asit ve Bazların Önemli Tepkimeleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Asit ve Bazların Önemli Tepkimeleri TEST - 1
1.
X: Asitlerle tepkime vermez.

Y: Asit ve bazlarla tepkime vermez.

Z: Hem asit hem de bazlarla tepkime verir.

Yukarıda özellikleri verilen X, Y ve Z oksitli bileşikleri;hangileri olabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
2.


Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi hem asit hem de bazların sulu çözeltileri için ortaktır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
3.
X, Y ve Z metallerinden oluşmuş bir alaşım örneği ile ilgili,

I. HNO3 çözeltisine daldırıldığında X ve Y çözünüyor, Z çözünmüyor.

II. NaOH çözeltisine daldırıldığında yalnız X çözünüyor. bilgileri verilmiştir.

Buna göre, alaşımı oluşturan metaller aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinde CO2 gazı açığa çıkar?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.


Şekildeki I. ve II. kaplara gönderilen NH3, CO2 ve CH4 gazlarından hangileri hangi kaptan harcanmadan çıkar?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
6.
Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarırlar.

Buna göre, HCI çözeltisini saklamak için hangi metalden yapılmış bir kap kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Cu
Soru Açıklaması
7.
I. Mg + HCI →

II. Cu + HNO3

III. Fe + H2SO4

Yukarıda meydana gelen tepkimelerden hangilerinde H2 gazı açığa çıkar?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
8.
X + 2KOH → K2XO2 + H2

X + 2HNO3 → X(NO3)2 + H2(g)

Yukarıda X metalinin KOH ve HNO3 ile yapmış olduğu tepkimeler verilmiştir.

Buna göre, X metali aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Zn
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisi Fe metali ile H2 gazı oluşturur?
Doğru Cevap: "C" HCOOH
Soru Açıklaması
10.


Yukarıda verilen kaplardan hangilerinde içerisinde belirtilen çözelti saklanmaz?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.