10. Sınıf Kimya: Asit ve Bazlar Arası Tepkimeler TEST - 1


Asit ve Bazlar Arası Tepkimeler konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Asit ve Bazlar Arası Tepkimeler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Asit ve Bazlar Arası Tepkimeler konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Asit ve Bazlar Arası Tepkimeler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Asit ve Bazlar Arası Tepkimeler TEST - 1
1.


Yukarıdaki sistemde CO, SO2 ve NH3 gazları CH3COOH çözeltisinden geçiriliyor.

Buna göre, sistemin A ucundan hangi gazlar çıkar?
Doğru Cevap: "D" SO2 ve CO
Soru Açıklaması
2.


NO2, NH3 ve CH4 gazları K musluğundan gönderiliyor.

Buna göre, L musluğundan hangi gazların çıktığı gözlenir?
Doğru Cevap: "C" NO2 ve CH4
Soru Açıklaması
3.
Nötralleşme tepkimeleri ile ilgili,

I. Tuz ve su oluşur.

II. Oda koşullarında oluşan çözelti elektrolittir.

III. Ekzotermik tepkimelerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
I. Ba(OH)2 – HCIO4

II. NaOH – HCl

III. CH3COOH – Ca(OH)2

Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri sulu ortamda nötralleşme tepkimesi verir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Nötralleşme tepkimeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Elektron alışverişi gerçekleşir.
Soru Açıklaması
6.
Mg(OH)2 ve HCl çözeltilerinin tepkimesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Elektron alışverişi gerçekleşir.
Soru Açıklaması
7.
Bazı metal oksitler bazik, ametal oksitler asit karakterlidir.

Buna göre, aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
8.
KOH(aq) + HCl (aq) → KCl (aq) + H2O(s)

tepkimesi ile ilgili,

I. Nötralleşme tepkimesidir.

II. Tepkime sonunda ortamın pH’ı 7 olabilir.

III. KCl tuzu çözeltide K+, Cl iyonları halinde bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.


Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
10.
Asit – baz tepkimeleri ile ilgili,

I. Tepkime sonucu oluşan çözeltinin pH değeri 7’dir.

II. Su oluşur.

III. Ekzotermiktir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.