10. Sınıf Fizik: Sıvıların Basıncı TEST - 1


Sıvıların Basıncı konusu 10. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Sıvıların Basıncı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıvıların Basıncı konusu 10. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıvıların Basıncı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Fizik: Sıvıların Basıncı TEST - 1
1.


Düşey kesitleri şekildeki gibi olan kaplar tamamen su ile doludur.

K, L ve M kaplarının tabanına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "A" PK = PL = PM
Soru Açıklaması
2.
Şekildeki eşit hacim bölmeli kaplar tamamen su ile doludur.Kapların K, L, M noktalarındaki sıvı basınçları PK, PL ve PM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "D" PK > PM > PL
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap tamamen sıvı ile doludur.

K noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre L ve M noktalarındaki sıvı kaç P'dir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.


Buna göre, kapların K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçları PK, PL ve PM arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "E" PL > PK = PM
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.


Şekildeki su cenderesinde sıvı dengede iken X ve Y noktalarındaki sıvı basıncı Px ve Py dir.

I. Px azalır

II. Py artar

III. Px artar

yargılarından hangileri doğru olur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
9.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta G ağırlıklı sıvı vardır.

Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti;

I. G

II. hdg

III. hdgS

Yukarıdakilerden hangileri ile bulunur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
10.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan sıvıların kap tabanına yaptığı basınç kuvvetleri sırasıyla FK ve FL'dir.

Kaplar ters çevrildiğinde FK ve FL nasıl değişir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.