10. Sınıf Fizik: Gazların Basıncı TEST - 1


Gazların Basıncı konusu 10. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Gazların Basıncı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gazların Basıncı konusu 10. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gazların Basıncı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Fizik: Gazların Basıncı TEST - 1
1.
Kapalı kaplardaki gaz basıncı ile ilgili;

I. Molekül sayısı ile doğru orantılıdır.

II. Sıcaklık ile ters orantılıdır.

III. Hacim ile ters orantılıdır.

yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
2.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapalı bir kapta X gazı bulunmaktadır.

Sürtünmesi önemsiz, sızdırmasız piston F kuvveti ile ok yönünde itildiğinde;

I. X gazının basıncı artar,

II. X gazının molekül sayısı artar,

III. X gazının sıcaklığı artar

yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
3.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ağırlığı önemsiz, sızdırmaz piston ile X gazı sıkıştırılmıtır. Pistonun üzerine K cismi konulduğunda basınç P1, L cismi konulduğunda P2 ve M cismi konulduğunda P3 olmaktadır.

P1 > P3 > P2 olduğuna göre cisimlerin ağırlıkları GK, GL ve GM arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "A" GL < GM < GK
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
5.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ağırlığı önemsiz, sürtünmesiz piston yardımıyla gaz ve su ayrılmıştır. Suyun zemine yaptığı basınç Psu ve gaz basıncı Pgaz'dır.

Kap ters çevrildiğinde Psu ve Pgaz nasıl değişir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Kapalı bir kaptaki gaz basıncı;

I. Manometre,

II. Batimetre,

III. Barometre

yukarıdakilerden hangisiyle ölçülür?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
7.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta X ve Y gazları piston yardımıyla dengede kalmaktadır.

Piston serbest bırakıldığında;

I. Hareketsiz kalıyorsa PX = PY,

II. 1 yönünde hareket ediyorsa PX < PY,

III. 2 yönünde hareket ederse PX > PY

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
9.
Kapalı bir kaptaki gazın basınç-hacim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
10.
Gaz basıncına ait;yukarıdaki grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir?
Doğru Cevap: "B" yalnız III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.