10. Sınıf Fizik: Dalgalar İle İlgili Kavramlar TEST - 1


Dalgalar İle İlgili Kavramlar konusu 10. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Dalgalar İle İlgili Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dalgalar İle İlgili Kavramlar konusu 10. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dalgalar İle İlgili Kavramlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Fizik: Dalgalar İle İlgili Kavramlar TEST - 1
1.
I. Esnek bir ortamda oluşturulan şekil değişikliğine titreşim denir.

II. Sarsıntı ve titreşimlerin esnek ortamda yayılmasına dalga denir.

III. Su yüzeyini esnek ortam olarak kabul edebiliriz.

Dalga hareketinin temel kavramları ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Durgun su yüzeyine eşit zaman aralıkları ile dokunacak olursak birbirini takip eden tepe ve çukurlar oluşur. Burada ardışık iki tepe arasındaki uzaklığa dalga boyu denir.Buna göre hangi iki nokta arasındaki uzaklık dalga boyuna eşittir?
Doğru Cevap: "B" KL ve MN
Soru Açıklaması
3.
İki dalga tepesi arasındaki bölgede tam bir dalga bulunur.

Birim zamanda üretilen dalga sayısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Frekans
Soru Açıklaması
4.
Bir dalga kaynağının tam bir dalga oluşturması için geçen zaman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Periyot
Soru Açıklaması
5.
Dalga üzerindeki bir noktanın denge konumuna uzaklığına uzanım denir. Uzanımın en büyük değerinede genlik denir.Buna göre yukarıdaki şekilde gösterilen x, y, z değerlerinden hangileri genliktir?
Doğru Cevap: "B" x ve y
Soru Açıklaması
6.
Dalgaların birim zamandaki yer değiştirmesine hız denir.

Buna göre;

I. Dalga kaynağının frekansı artılırsa hız da artar.

ll. Dalga kaynağının periyodu artırılırsa hızı da artar.

lll. Dalganın hızı, sadece içinde ilerlediği esnek ortamın özelliklerine bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız III
Soru Açıklaması
7.
Aynı ortamda yayılan dalgaların;

I. Hızı

II. Frekansı

III. Dalga boyu

niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
8.
Sarmal bir yayda oluşturulan dalgaların başka bir değişiklik yapmadan sadece periyodu artılırsa;

I. Yayılma hızı azalır.

ll. Dalga boyu artar.

lll. Frekansı değişmez.

yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
9.
I. Frekansı sabit olan bir dalganın hızı artarsa dalgaboyunda artar.

II. Dalga boyu değişmeyen bir dalganın frekansı artıyorsa hızı da artmıştır.

III. Hızı sabit olan bir dalganın frekansı artıyorsa dalga boyuda artmıştır.

Dalgalarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
10.
I. Periyot ile frekans ters orantılıdır.

II. Frekans değişince dalgaların hızı değişmez.

III. Hız sabitken f rekans artırılırsa dalga boyu azalır.

Yukarıda yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.