10. Sınıf Fizik: Akışkanların Basıncı ve Basıncın Hal Değiştirmeye Etkisi TEST - 1


Akışkanların Basıncı ve Basıncın Hal Değiştirmeye Etkisi konusu 10. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Akışkanların Basıncı ve Basıncın Hal Değiştirmeye Etkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Akışkanların Basıncı ve Basıncın Hal Değiştirmeye Etkisi konusu 10. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Akışkanların Basıncı ve Basıncın Hal Değiştirmeye Etkisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Fizik: Akışkanların Basıncı ve Basıncın Hal Değiştirmeye Etkisi TEST - 1
1.
Akışkanların basıncı ile ilgili;

I. Akışkanların hızı arttıkça basıncı azalır.

II. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eder.

III. Akışkanların hareket ettikleri kesit alanı arttıkça basıncı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan borudan birim zamanda sabit miktarda sıvı akmaktadır. Borunun K noktasına sıvının yaptığı basınç PK, L noktasına PL, M noktasına PM dir.

Buna göre; PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "B" PK > PL > PM
Soru Açıklaması
3.
Şekildeki yatay borudan hava akımı sağlandığında K ve L tüplerindeki civa yükseklikleri farklı değerde oluyor.Civa seviyelerinin farklı olmasının nedeni,

I. K ve L tüplerinin kesit alanları,

II. Yatay borudan geçen havanın hızındaki farklılık

III. K ve L tüplerinin uzunluklarının farklı olması

niceliklerinden hangisi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
4.
Bernoulli ilkesine göre hızı artan akışkanın basıncı azalır.

Buna göre;

I. Yanyana asılı duran iki balonun arasındaki hava üflendiğinde birbirine yaklaşmaları

II. Kasırgalarda çatıların ve pencelerin dışa doğru patlaması

III. Gemilerin denizde batmadan gidebilmeleri

Yukarıdakilerden hangileri bernoulli prensibi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
5.
I. Elde sıkılan kar topundan su damlaması

II. Erciyes dağında karın hava sıcaklığı 10°C iken bile erimemesi

III. İçine antifiriz katılmış suyun –20°C de bile donmaması

Yukarıdakilerden hangileri basıncın hal değiştirmeye etkilerindendir?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
6.
Özdeş üç kaba eşit miktarda su konularak I. kap Antalya da deniz kenarına, II. kap Ankara da, III. kap Ağrı da Ağrı dağının zirvesine konulduğunda sırasıyla T1, T2 ve T3 sıcaklığında kaynamaktadır.

Buna göre; T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "B" T1 > T2 > T3
Soru Açıklaması
7.


Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda şekildeki kabın içine h yüksekliğinde su konulmuştur.

Buna göre;

I. Açık hava basıncı (P0)

II. Pistona uygulanan kuvvet (F)

III. Su yüksekliği (h)

niceliklerinden hangileri artarsa suyun kaynama noktası yükselir? (Sürtünmeler önemsizdir)
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.


Düşey görünümü şekildeki gibi olan kabın içinde bir miktar su ve bir miktarda hava bulunmakta iken
su T, yalnız M1 musluğu açıldığında T1, yalnız M2 musluğu açıldığında T2 sıcaklığında kaynamaya başlıyor.

Buna göre; T, T1 ve T2 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? ( P0: açık hava basıncı, Su M2 musluğunun üst tarafındayken musluk tekrar kapatılıyor.)
Doğru Cevap: "B" T1 > T > T2
Soru Açıklaması
9.


Saf bir sıvıya ait sıcaklık – ısı grafiği şekildeki gibidir.

Sıvının bulunduğu ortamın dış basıncı artarsa;

I. T2

II. Q1

III. Q2 – Q1

niceliklerinden hangileri artar?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
10.
I. Basıncın artması suyun donma sıcaklığını azaltır.

II. Basıncın artması suyun kaynama sıcaklığını arttırır.

III. Sıvı alkol üzerine uygulanan basınç arttırılırsa alkolün donma sıcaklığı artar.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.