10. Sınıf Fizik: Açık Hava Basıncı TEST - 1


Açık Hava Basıncı konusu 10. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Açık Hava Basıncı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Açık Hava Basıncı konusu 10. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Açık Hava Basıncı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Fizik: Açık Hava Basıncı TEST - 1
1.
Toriçelli bir deney düzeneği kurup, tüpteki civanın yükselmesi ile açık hava basıncını bulmuştur.

Buna göre;

I. Sıvının yoğunluğu azalırsa tüpteki yükselme artar.

II. Tüpün genişliği artarsa yükseklik azalır.

III. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça tüpteki yükselme azalır.

yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
2.


Eşit kalınlıklı K ve L tüpleri şekildeki gibi sıvı dolu bir kapta dengede durmaktadır.

Buna göre;

I. Px = Py = Pz olur.

II. K ve L tüplerindeki düşey sıvı yükseklikleri eşittir.

III. K tüpündeki sıvı miktarı L tüpündeki sıvı miktarına eşittir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
3.


Şekildeki dağda K, L ve M noktalarının açık hava basıncı ölçülüyor.

Buna göre PK, PL ve PL arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" PK > PM > PL
Soru Açıklaması
4.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta x ve y gazları sıvı yardımıyla dengededir.Gazların basıncı sırasıyla Px ve Py, ortamın basıncı Po olduğuna göre Px, Py ve Po arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "A" Po > Px = Py
Soru Açıklaması
5.


Açık hava basıncının 76 cm-hg olduğu bir yerde X gazı şekildeki gibi civa ile dengededir.

X gazının basıncı kaç cm-hg'dir?
Doğru Cevap: "A" 92
Soru Açıklaması
6.
Almanya'nın Magdeburg kentinde Otto Von Guericke iki yarım küreyi birleştirip havasını boşalttı. Kürenin iki ucunaatlar bağladı, küreyi açmaya çalıştı. Fakat küre açılmadı.

Bu deneyde;

I. Açık hava basıncı

II. Açık hava basıncının deniz seviyesinden yüksekliğine bağlılığı

III. Sıcaklığın basınca etkisini

Otto Von Guericke yukarıdakilerden hangisini göstermek istemiştir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
7.


Açık hava basıncının Po olduğu bir ortamda X ve Y gazları şekildeki monometreler ile dengededir.

Bu na gö re PX, PY ve Po arasındaki ilişki nedir? (h1<h2)
Doğru Cevap: "C" PY > PX > Po
Soru Açıklaması
8.


Şekil - 1'deki otomobil tekerindeki iç basınç, açık hava basıncı ile çeper basıncının toplamına eşittir.

Buna göre Şekil-2'deki X, Y ve Z gazlarının basınçları arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "C" PX > PZ > PY
Soru Açıklaması
9.


Açıkhava basıncı deneyinin yapıldığı aynı ortamda d1, d2 ve d3 özkütleli sıvılarla yapıldığında sıvı yükseklikleri h1, h2, h3 oranında h1 > h2 > h3 ilişkisi oluyor.

Buna göre d1, d2 ve d3 oranında ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" d3 > d2 > d1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.