10. Sınıf Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 1


Varlık Felsefesi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Varlık Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Varlık Felsefesi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Varlık Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 1
1.
Tabiatın bütün kuvvetleri karşısında kendini yalnız zekasıyla savunabilen insanoğlu tabiattaki olayları sabırla incelemiş, gökkubbede kendi büyüklüğünü ve küçüklüğünü seyretmiştir.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsan aklıyla varlığı hayretle incelemiş ve varlığı kontrol altına almıştır.
Soru Açıklaması
2.
Kant’a göre varlık ikiye ayrılır. Biri duyularımızla ulaşabildiğimiz varlıklar, diğeri ise duyu ötesi Tanrı, ruh gibi varlıklardır. İnsan olarak duyularımızın alanında yer alan varlıklarla ilgili olarak kesin bilgilere ulaşabiliriz ancak duyu ötesi varlıklara sıra geldiğinde kesin bilgi olanağı yoktur.

Kant’ın bu yaklaşımında temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Duyumlanan varlıkların yapısı bilinirken metafizik varlıkların yapısı kavranamaz.
Soru Açıklaması
3.
Metafizik, evrene ilişkin bize genel bir bilgi verme amacını güder. Ancak bu bilginin, gözleme dayalı bir akıl yürütme ve ulaştığı sonuçları olgularla temellendirme yolu ile değil, salt akıl yürütme aracılığıyla elde edilebileceği savındadır. Bu bakımdan metafizik bilimsel yöntemle varlığı inceleyemez.

Bu parçada metafiziğin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Deneye değil akla dayanarak bilgilerin elde edildiği
Soru Açıklaması
4.
Tanrı’nın varlığı, insan ruhunun ölmezliği, görünen olguların arkasındaki görünmez gerçeğin ne olduğu, niteliklerinin neler olduğu konusundaki sorular iki bin yıldan beri süregelen çabalara rağmen kanıtlanabilir bilgilerle açıklanamadı. Bu konularda kesin bilgilere varılamamasına rağmen düşünürler bu konuları açıklama çabasından vazgeçmediler.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Metafiziğin açıklanamayan konuları ele almasına rağmen varlığını sürdürdüğü
Soru Açıklaması
5.
“Evren nereden gelip nereye gitmektedir?”, “Varlığın bir amacı var mıdır?”, “Ruh var mıdır?”, “Ölümden sonra yaşam var mıdır?” gibi sorular metafiziğin alanına girer. Bu sorulara 2500 yıllık felsefe tarihinde hâla yanıt aranmaktadır.

Bu parçada metafizik soruların hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kesin bir cevabın bulunamaması
Soru Açıklaması
6.
Bilgileri nasıl elde ederiz? Elbette ki duyularla. Ancak bu duyu verileri sadece deneysel alan için kullanılmamalıdır. Yaşadığımız evren dipsiz bir kuyu. Bu nedenle bu evrende somut alanın dışında soyut alanlar da var, bu soyut alanlar hakkında bilgi edinmek olanaksızdır.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Metafizik alan var olmasına rağmen duyular bu konuda yetersizdir.
Soru Açıklaması
7.
İlk Çağ’ın metafizikçileri evrenle ilgili uyuşmaz bir cevaplar yarışını andırır. Metafizikçilerin kimine göre ateş, kimine göre su, kimine göre atom, kimine göre de sayılar her şeyin kurucu özüdür.

Buna göre İlk Çağ metafizikçileri aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramışlardır?
Doğru Cevap: "D" Varlığın ilk ana unsuru nedir?
Soru Açıklaması
8.
Konusunun Tanrı, ruh, gelecek yaşam gibi fizik ötesi varlıklar veya olaylar olması anlamında metafizik, varlık felsefesinden daha dar bir alanı içine alır. Çünkü bu anlamda varlıklar veya gerçekler, genel olarak varlıkların ancak bir bölümünü oluşturmaktadır.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Varlık felsefesi metafizik alanı kapsar.
Soru Açıklaması
9.
Var olan her şey ateşten meydana gelmiştir, sonuçta yine ateşe dönecektir. Bu nedenle, evrende hem zıtların birlikteliği hem de bütün zıtların içinde eriyip yok olduğu birlik, “ateş” tir. Evrendeki her varlık, en son halinde değişmiş ateşten ibaret bir varlık haline gelir. Ateş değişmez bir kural gereği buhar, su ve toprak haline gelir ve zıt yönde ateş olan aslına döner.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Evrendeki varlıklar gerçek değildir.
Soru Açıklaması
10.
M.Ö. 600 yıllarında başlayan felsefe, varlık felsefesidir. Bu dönemde felsefeyi başlatan, “Varlığın temel ilkesi nedir?” sorusudur. İlk filozoflardan Miletli Thales varlığın temel ilkesini aramış, “Her şeyin temeli sudur.” demiştir. Bu önerme, ilk ontolojik önermedir.

Buna göre ilk ontolojik önermenin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Evrenin ilk ögesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.