10. Sınıf Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 1


Siyaset Felsefesi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Siyaset Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Siyaset Felsefesi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Siyaset Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 1
1.
Devlet, bireyin mutluluğunu sağlamayı amaçlamalıdır. Bunun yanı sıra birey de erdemlerini artırmaya çalışmalıdır. Birey bu yolla kişilik kazanır ve devlete karşı görevlerini yerine getirmiş olur.

Bu parçada siyaset felsefesinin aşağıdaki konularından hangisine değinilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Birey ve devlet ilişkisine
Soru Açıklaması
2.
Devletin başındaki, halkın efendisi değil sadece bir görevlisidir, onun yetkilerini halk istencinden doğan yasalar belirler.

Bu düşünce siyaset felsefesinin hangi problemine verilen bir cevap niteliğindedir?
Doğru Cevap: "E" Egemenliğin kaynağının ne olduğu
Soru Açıklaması
3.
Tanrı, insanları yaratmış ve onlara birtakım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine getirebilmeleri için insanların toplum halinde yaşamaları zorunludur. Toplum halinde yaşamak için ise kurallara ve bu kuralları zorla uygulatma gücüne sahip insanlara ihtiyaç vardır. Bu insanlar peygamberler ve onların vekili olan yöneticilerdir. O halde hükümdarlar, yani egemenlik sahibi insanlar, aslında Tanrı’nın vekilleridir.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İktidarın kaynağında Tanrı’nın bulunduğu
Soru Açıklaması
4.
Rousseau’ya göre, insan doğa durumundan başlayıp toplumun kuruluşuna kadar tam bir eşitlik içerisinde yaşıyordu. Tarımın başlamasıyla birlikte ortaya çıkan mülkiyet duygusu eşitliği ortadan kaldırdı. Bu durum insanları sözleşme yoluyla bir araya gelmeye zorladı.

Düşünür bu sözleriyle siyaset felsefesinin hangi sorununa yanıt aramaktadır?
Doğru Cevap: "B" Devletin nasıl ortaya çıktığına
Soru Açıklaması
5.
Doğa durumunda insan özgür olduğuna göre, neden bu özgürlüğünden ayrılarak kendisini bir hükümete ya da başkasının otoritesine tabi kılmaktadır? Çünkü herkes aynı hakka sahip olunca bir başka deyişle herkes kendi kendisinin kralı olunca, çoğu zaman adalet ve eşitlik tam olarak sağlanamaz. Bu durumda erişilen mutluluk da kesin olmaz. Bu nedenle insan özgür olmasına rağmen sürekli tehdit ve tehlikelerle dolu olan bu koşullarda vazgeçmeye razı olur. Bu şekilde hayatlarını, özgürlüklerini, mallarını, mülkiyeti karşılıklı korumak için devlet kurmak üzere başkalarıyla birleşir.

Bu parçada siyaset felsefesinin hangi sorusuna yanıt aranmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Devlet nasıl oluşmuştur?
Soru Açıklaması
6.
İktidar hangi hukuk ve kurallar sistemine dayanarak ortaya çıkmışsa, devletin kabul edilebilirliğinin de kaynağı odur.

Bu söz ile siyaset felsefesinin hangi temel sorusuna cevap verilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Meşruiyetin ölçütü nedir?
Soru Açıklaması
7.
Devlet koyduğu kurallarla toplumda düzeni sağlayan kurumdur. Devletin yaptırım gücü olmazsa insanlar her konuda her istediklerini yapabilirler. Her insanın kendi doğrularını belirleyip vurguladığı bir durumda insanlar arasında çatışma ortaya çıkar. Bu durum karmaşa adını alır. Karmaşa durumunda herkesin yaşamı ve çıkarları tehlikeye girer.

Bu parçada siyaset felsefesinin hangi sorusuna cevap aranmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Devlet gerekli midir?
Soru Açıklaması
8.
Ne zaman ki kanun yapıcılar halkın mülkünü elinden almaya, yok etmeye veya onları keyfi bir şekilde yönetmeye çalışırsa o zaman yönetim yasallığını yitirir. Böylece halkı kendine karşı itaat yükümlülüğünden uzak tutar. Öyleyse meşru yönetim, yönetilenlerin hayat hakkını teminat altına alan, özgürlüklerini sağlayan ve mülkiyetlerini koruyan, kısacası yurttaşının rızasına dayanan yönetimdir.

Bu parçada siyaset felsefesinin hangi sorusuna yanıt aranmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Meşruiyetin ölçütü nedir?
Soru Açıklaması
9.
Devletin oluşmasında en önemli faktör, toplumun uzlaşmaz çıkarlara sahip sınıflara ayrılması ve bu sınıflar arasında kaçınılmaz mücadelenin ortaya çıkmasıdır.

Marx bu sözleriyle aşağıdaki sorulardan hangisini yanıtlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Devletin kaynağı nedir?
Soru Açıklaması
10.
Devletin bireysel arzuların gerçekleşmesi için zorunlu bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Özgürlük ve disiplini birbirine zıt şeyler olarak görmemek gerekir. Başkalarının tecavüzlerine karşı her insanın özgürlüğünü korumak için otorite gereklidir. Ancak, bireysel özgürlükleri geliştirmenin aracı olmaktan çıkıp kendisini yüksek bir amaç olarak ortaya koyduğunda devlet her türlü haklı temelini kaybeder.

Bu parça siyaset felsefesinin hangi sorusuna cevap niteliğindedir?
Doğru Cevap: "A" Devletin meşruiyetinin ölçütü nedir?
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.