10. Sınıf Felsefe: Felsefenin Özellikleri TEST - 1


Felsefenin Özellikleri konusu 10. Sınıf Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Felsefenin Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Felsefenin Özellikleri konusu 10. Sınıf Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Felsefenin Özellikleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Felsefe: Felsefenin Özellikleri TEST - 1
1.
Felsefe var olanlar üzerine sistematik şekilde düşünmenin gerekliliği üzerine şekillenir. Varlığa dair yapılan sorgulamalarda kendi içinde çelişki barındıran düşünceler felsefi tavrın gereklerine aykırıdır. Bunun için de aklın ilkelerine bağlı, bu ilkelerin ışığından hareket etmek gerekir.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mantıksallığı
Soru Açıklaması
2.
Felsefe olanı olduğu gibi kabul eden bir tavra sahip değildir hatta böyle bir tavrın karşısındadır. Onun amacı varlık üzerine farklı düşüncelerin ortaya çıkmasını cesaretlendirmek, bu düşüncelerin birbiri ile seviyeli tartışmalara girmesini sağlamaktır.

Buna göre parçada felsefenin ;

I. Rasyonel olma

II. Eleştirel olma

III. Refleksif olma

IV. Kümülatif olma

V. Subjektif olma

özelliklerinden hangileri vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" II ve V
Soru Açıklaması
3.
Bilim insanları belirli çizgilerle birbirlerinden ayrılmış olan alanlarla ilgili çalışmalar yaparlar. Onların temel amacı bu alanlarla ilgili bilinmeyenleri yanıtlamak ve net sonuçlar elde etmektir. Ancak felsefe içinde filozofların böylesi bir ayrım içinde olduğu söylenemez. Felsefe var olanları birbirlerinden ayırmadan her yönü ile ele alındığı, sorgulandığı ve anlaşılmaya çalışıldığı alandır. Onun amacı varlığı tam olarak ve her yönü ile kavramaktır.

Bu parçada felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi destelenmektedir?
Doğru Cevap: "E" Varlığı tümel olarak ele alır.
Soru Açıklaması
4.
Filozof hangi konu ile ilgileniyor olursa olsun kendi düşüncelerinden önce ortaya koyulmuş olan sistemleri de incelemeli, bu sistemleri eleştirel bir gözle süzgeçten geçirmeli ve kendi düşünceleri ile diğerleri arasındaki ilişkileri iyi analiz etmelidir. Kendi sistemi içinde de aynı yolculuğu yaparak düşünceleri arasındaki ilişki üzerine dönüp düşünmelidir. Eğer düşünceler üzerine tekrar düşünmezse, ortaya çıkarak tutarsızlıkları, tekrarları, sistemsizlikleri fark etmesi söz konusu değildir.

Buna göre felsefi tavrından aşağıdakilerden hangisi beklenmektedir?
Doğru Cevap: "A" Refleksiyon yaparak sistematik olmak
Soru Açıklaması
5.
Antik Yunan felsefenin doğduğu yerdir. Felsefenin bu topraklarda doğması elbette tesadüf değildir. Antik Yunan demokratik bir yönetim tarzına sahipti ve insanlar yöneticiler karşısında aciz, sürekli susmak zorunda kalan bir konumda değildi. Aksine halk fikirlerini beyan etmekte kısıtlanmıyor, ortak alanlarda her birey diğerleri ile fikir paylaşımı rahat bir şekilde yapabiliyordu. Bu durum felsefe için gerekli olan temel şartlardan birini sağladı ve bu kültür felsefenin beşiği oldu.

Buna göre felsefenin ortaya çıkabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "B" Özgür düşünce ortamının varlığı
Soru Açıklaması
6.
Machiavelli ‘’Prens’’ adlı eserinde son derece baskıcı, otoriter bir yönetici tanımı yaparak, baskıcı bir toplum tasarlamıştır. Bu eserindeki baskıcı tavrın kaynağında, yaşadığı İtalya’nın içinde bulunduğu koşullar etkili olmuştur. O dönemde İtalya şehir devletlerine bölünmüş ve belli bir düzenin sağlanması adına otoriter bir yönetim tarzı gündeme gelmişti. Machiavelli de içinde olduğu bu durumdan etkilenerek ideal bir devlette otoriter bir yönetimin olması gerektiğini savunmuştur.

Bu parça aşağıdaki ifadelerden hangisini destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "A" Çağın koşulları felsefi sistemler üzerinde etkilidir.
Soru Açıklaması
7.
Her filozofun yaşam biçimi, birikimleri, hayata karşı tavrı, yetiştirilme şekli, yaratıcı zekası ve kişiliği birbirinden farklıdır. Bu durum felsefe içinde rengarenk bir ortamın oluşmasını sağlamaktadır. Felsefi bir soruya aynı anda birden fazla ve farklı bakış açısı ile yaklaşılır. Onca düşünceden hiçbirinin diğerinden daha doğru olduğunu gösterecek bir ölçek yoktur. Bu nedenle felsefi bir sorunun net bir şekilde yanıtlanıp bir rafa kaldırılması söz konusu değildir.

Bu parçadan hareketle felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Refleksif olduğundan olgulara dayalıdır.
Soru Açıklaması
8.
Felsefe içinde ele alınan problemler genele yönelik problemlerdir. Yani hiçbir düşünür içinde yaşadığı toplumun sınırlarından kalma amacında değildir. Üretilen her düşünce tüm insanlar gözetilerek sistematik halde ortaya koyulur. Felsefe bir kültürün, ırkın, milletin tekelinde ve hizmetinde değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır.

Buna göre felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Evrensel bir tavra sahiptir.
Soru Açıklaması
9.
İyonya, ticaretin yoğun olduğu bir toplumdu. Ticaret sayesinde zenginleşen toplumda insanlar ekonomik anlamda tatmin edici yaşamlar sürdürüyordu. Ticaret toplumu sadece mali olarak ilerletmekle kalmamış aynı zamanda farklı kültürlerden gelen özelliklerin de öğrenilmesine yol açmıştır. Bu sayede kişiler kendilerine benzemeyen yaşantılara karşı anlayışlı olmayı, bu farklılıklardan yeni düşünce birikimleri çıkarmayı başarmışlardır. İnsanlar bu farklılıklara karşı anlayışlı olmayı ve bu farklılıkları bir ayrım olarak değil, bir çokluk olarak görmeyi öğrenmişlerdir. İşte felsefe böylesi bir çift taraflı zenginliğin içinde kendisine yer bulmuştur.

Buna göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
Doğru Cevap: "B" Pragmatik bakış açısı
Soru Açıklaması
10.
Felsefe tavrı gereği ele aldığı problemlere karşı sorgulayıcıdır. Onun bu sorgulayıcılığı filozofların öznel tutumlarını da beslemektedir. Filozof önünde duran problem alanına kendi bakış açısı ile katkıda bulunurken, diğer filozofların düşüncelerini eleştirici süzgecinden geçirir. Böylece aynı soruya birden fazla cevap verildiği görülür. Öznelliğin olduğu bu alanda hiçbir görüş diğerinden daha doğru olarak tanımlanamayacağından, bir bitmişliğin olması da söz konusu değildir.

Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "D" Felsefe kümülatif ancak ilerlemeyen bir yapıdadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.