10. Sınıf Felsefe: Felsefenin Anlamı - Alanı - İşlevi TEST - 1


Felsefenin Anlamı - Alanı - İşlevi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Felsefenin Anlamı - Alanı - İşlevi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Felsefenin Anlamı - Alanı - İşlevi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Felsefenin Anlamı - Alanı - İşlevi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Felsefe: Felsefenin Anlamı - Alanı - İşlevi TEST - 1
1.
Doğa düşünürlerinden Thales, özellikle gökyüzünde ve yeryüzünde ortaya çıkan olayları açıklamaya çalışmış ve bu olaylarda suyun çok önemli bir rol oynadığını görmüştü. Bundan dolayı, var olanların oluşumunda ve çeşitli olayların kaynağında ana madde olarak suyun bulunduğunu ileri sürdü.

Bu parçada filozofun hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Kişisel deneyimlerinin görüşlerinde etkili olması
Soru Açıklaması
2.
Bir konu hakkında derin düşünmeyen, o konuya farklı açılardan yaklaşamayan insanın, o konunun değişik bir boyutunu dile getiren bir başka kişinin fikirlerine saygı göstermesi beklenemez. Çünkü o insan, sadece kendi görüşlerinin doğruluğuna kendini inandırır. Bu yüzden karşıt fikirleri, yorumları dışlar, bir konuya ilişkin farklı ve özgün tasarımlar üretebileceği gerçeğini gözardı eder. Felsefe insanların bu eğilimlerini törpüleyerek farklı görüşlere anlayışlı bir tutumun gelişmesini sağlar.

Bu parçaya göre felsefenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Farklı görüşlere hoşgörülü olmayı sağlama
Soru Açıklaması
3.
MÖ V. yüzyılda felsefe bilinen bütün bilimsel konuları kucaklıyordu. O günden bugüne deyim yerindeyse konular yuvadan uçmuş ve kendilerine göre ayrı ayrı araştırma sahalarının konusu haline gelmişlerdir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Felsefenin tüm bilimlerinin kaynağında yer aldığı
Soru Açıklaması
4.
İlk insanlardan günümüze kadar varlık hakkında soru sorma ve sorulara cevap arama anlayışı hep olmuştur. Ancak bu soruları felsefi olarak değerlendirmek güçtür. Çünkü, önceki dönemlerin insanları sorunlarına aklın ışığında cevap vermekten öte, din ve mitolojinin gölgesinde kalmışlardır.

Buna göre önceki dönemlerdeki soru ve yanıtların felsefi olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Evrenin akılla değil doğa üstü güçlerle açıklanması
Soru Açıklaması
5.
I. Bilimlerin kesin ve evrensel doğrulara ulaşması

II. Düşünce özgürlüğünün olması

III. Din ve mitolojiye bağlı açıklamaların olması

IV. Ticaretle zenginleşen kimselerin düşünmeye zaman ayırabilmesi

Burada verilenlerden hangileri felsefenin M.Ö. 6. yüzyılda Milet’te başlamasının nedenleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
6.
• Felsefe insana, binlerce yıldır ortaya konan fikir ve düşünceleri, bu düşünceleri yansıtan kavramları tanıma olanağı verir.

• Geçmişte yaşamış filozofların düşüncelerini bilmek, kendi dünya görüşümüzü oluşturmamıza yardım eder.

Bu iki bilgide aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Felsefenin insan yaşamındaki işlevselliği
Soru Açıklaması
7.
Filozofun kendisini toplum karşısında bir “kişi” olarak ortaya koyabilmesi zorunludur. Filozof toplumun öne sürdüğü ve genellikle kabul edilmiş bir görüşü ya da değer yargısını eleştirmek, irdelemek ve bu görüşten farklı bir cevaba varabilmek kısacası “hayır” diyebilmek için kendisini dış dünya karşısında bağımsız bir özne olarak kavramak zorundadır. Filozof toplumu eleştirdiği gibi kendi düşünceleri üzerinde de dogmatik olmayan kişidir.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Filozoflar toplumda kabul gören düşüncelere aykırı görüşler öne sürebilirler.
Soru Açıklaması
8.
İnsan bilmek, kavramak, anlamak isteğine kendi aklı ve düşüncesiyle ulaşmaya çalıştığında felsefe doğmuştur. Şüphesiz felsefenin doğuşundan çok önce de insan yaşadığı evreni, varlıkların oluşumunu merak ediyordu. Ancak bu merak dogmatik nitelikte olan mitler ve inançlarla kendini tatmin ediyordu. Ne zaman ki, bu cevaplar, bu dar kapsamlı açıklamalar yeterli bulunmadı işte orda felsefi düşünüş ve sorgulayış görülmeye başladı.

Parçadan hareketle felsefenin ortaya çıkış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Mitlerin ve inançların rasyonel yöntemlerle doğrulanması
Soru Açıklaması
9.
Filozof bilgelik peşinde olan kişi demektir. Felsefe özelliği bakımından sonuca ulaşmaktan çok Jaspers’in deyimi ile yolda olmak demektir. Buna bağlı olarak felsefede yeni ve özgün bir felsefi sorunu ortaya atmanın, en alt seviyede bir felsefi soruna yeni bir cevap vermek kadar önemli olduğu söylenebilir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Felsefede önemli olan cevaplardan çok soru sormaktır.
Soru Açıklaması
10.
Birçok kişi, nasıl yaşamak gerektiğinin kendilerine anlatılması ya da hayat ve dünya hakkında açıklamalar verilmesi için felsefeye başvurur. Oysa böyle bir yönetim biraz kişisel sorumluluktan kaçınmaktır. Bir kişi kendisine nasıl yaşaması gerektiğinin söylenmesini istememeli, kesin yanıtlar almak için felsefeye başvurmamalıdır. Kişi bunları felsefenin ışığında kendisi sorgulamalı ve özgürce karar vermelidir.

Bu parçaya göre felsefenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bireyleri düşündürmek ve onlara yol gösterici olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.