10. Sınıf Felsefe: Din Felsefesi TEST - 1


Din Felsefesi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Din Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Din Felsefesi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Din Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Felsefe: Din Felsefesi TEST - 1
1.
Hiçbir varlık kendi kendisinin nedeni olamaz, ancak yetkin bir varlık bu niteliğe sahip olabilir. Evrendeki varlıklar zamansal ve sınırlı olduklarından kendilerindeki bu sınırlılığa sahip olmayan ve kendi kendisinin nedeni olan bir varlığa ihtiyaçları vardır. Evrendeki sistemin ve tüm varlıkların sahibi Tanrı’dır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi dile getirilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Varlıktaki karmaşa ona hareket katar.
Soru Açıklaması
2.
Panteizme göre, Tanrı evrenin dışında, onun üstünde bir varlık değildir. Aksine evrenle bir, evrene içkin olandır. Tanrı yaratıcı kuvvet olarak evrenin içinde her yerdedir ve evrendeki her varlık onun bir ifadesidir. Evrendeki bütünlük ve uyum Tanrı’nın ispatıdır.

Buna göre panteizmin aşağıdakilerden hangisini kendisine temel aldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Evren ve Tanrı özdeştir.
Soru Açıklaması
3.
Aklımızda yetkin varlık ile ilgili bir kavrayış noktası var. Bizler eksik varlıklar olarak böylesi bir kavrama, tanıma nasıl hakim olabiliriz? Ancak kendisi yetkin olan bir varlığın varlığı ile elbette. Bizdeki bu mükemmellik algısının kaynağı kendisi mükemmel ve yetkin olan Tanrı’dır.

Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki Tanrı kanıtlamalarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Ontolojik kanıt
Soru Açıklaması
4.
İnsan bu evrende kendi başına olduğu fikrine katlanacak kadar güçlü bir varlık değil. Onun duygusal ihtiyaçları insanların da ötesinde, tüm varlıkları aşan ve onlara varlık veren bir yaratıcının varlığına bağlanma sonucu giderilebilir. İnsan ancak bir yaratıcı olduğuna inandığı vakit kendisini anlamsızlıktan, derin yalnızlıktan, ruhsal ve zihinsel karmaşadan kurtarır.

Parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Tanrı inancı insana psikolojik güven ve kuvvet verir.
Soru Açıklaması
5.
Tanrı insana akıl vererek ona kendi iradesini yönlendirme şansı tanımıştır. İnsan Tanrı’nın izin verdiği ölçüde yaşamını şekillendirir. Bu durum beraberinde insan için ciddi bir sorumluluk getirir. Her seçim insan için Tanrı karşısında sorumluluğu alınacak bir adımdır.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tanrı insana irade ve seçim özgürlüğü sunmuştur.
Soru Açıklaması
6.
Tanrı evrendeki her varlıkla beraber kendisini yeniden ve yeniden açığa çıkarır. Bizlerin yapması gereken tek şey etrafımıza bakmaktır. Her varlık adım adım yaratıcı ruhun izlerini taşır. Tanrı her yarattığı ile beraber ve buradadır. Tanrı evrene içkindir.

Bu düşünceler aşağıdaki anlayışlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Panteizm
Soru Açıklaması
7.
İnsanlar ilk zamanlardan itibaren bir araya gelme ve topluluk halinde yaşama eğilimde olmuştur. Bu eğilim onun hayatta kalma çabasının ve doğasının bir getirisidir.  Aynı zamanda beraber olmanın yarattığı birtakım karmaşaları da normlar aracılığı ile aşmaya çalışmışlardır. Ahlaki ve dinsel normlar insan davranışlarına yön vererek topluluk halinde sağlıklı bir şekilde bir arada kalmanın gereklerini insanlara vermiştir. Böylece toplumsal yaşam düzen kazanmıştır.


Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "C" Din sosyal hayatı düzenleyen bir kurumdur.
Soru Açıklaması
8.
Tanrı evreni yarattı ve ona belli bir işleyiş verdi. Evren bu ilk belirlemeden sonra herhangi bir müdahaleye tabi olmadı. Genelin kabul ettiği gibi yaratıcı güç evrene çeşitli uyarıcılar göndererek, insanları bu iletilere uymakla yükümlü kılarak, insanlık ile iletişim içinde olmadı. Sadece yarattı ve kendi haline bıraktı.

Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "A" Tanrı vardır ancak dinler yoktur.
Soru Açıklaması
9.
Evrendeki hiçbir şey nedensiz değildir. Varlıkların tabi olduğu bu determinizm Tanrı’nın varlığının mantıksal kanıtıdır. Her varlık kendisinden önce bir nedene ihtiyaç duyar ve her neden geriye doğru bir sonuç halini alarak uzayıp gider. Bu nedenler silsilesinin de bir çıkış noktasına ihtiyacı olduğundan ilk nedenin kendisi başka bir şeye ihtiyaç duymayan varlık yani Tanrı olması gerekir.

Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki Tanrı kanıtlamalarından hangisine uygundur?
Doğru Cevap: "D" Kozmolojik kanıt
Soru Açıklaması
10.
Teizm, Tanrı’nın evreni yaratıcısı ve hakimi olarak kabul eder. Tanrı evreni yaratıp yaratıklarına bir düzen vermiş ve bu düzen içinde her varlığa bir de görev vermiştir. İnsana ise aklı ile kendi yolunda ilerlemesi için aracılarla iletiler göndermiştir. İnsana düşen tek şey evrene aşkın olan Tanrı’ya ulaşmak için onun emir ve yasaklarına uymak.

Parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "B" Tanrı dinler aracılığı ile yarattıklarına yol gösterir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.