10. Sınıf Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 1


Bilim Felsefesi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilim Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilim Felsefesi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilim Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 1
1.
Kopernik olmasaydı da evrenin merkezinde Dünya’nın yer aldığı görüşü yanlışlanacak ve gerçeğe uygun bir evren tasarımına ulaşılacaktı.

Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilimin bilim adamından bağımsız bir doğrulama ve işleyişi bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Bilim adamları özgür araştırma ve eleştiri hakkını kısıtlayan baskıcı sistemlerin buyruğuna giremezler. Bu sistemlerin tek sesliliğini dillendiremezler, çünkü bu durumda konuşan bilim değil, dogmalar olur.

Parçaya göre bilim adamlarının yaklaşımının aşağıda-kilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Bağımsız olma
Soru Açıklaması
3.
Öklid MÖ 3. yüzyılda İskenderiye’de yaşamıştır. Ona gelene kadar geometri bilgisi oldukça gelişmişti ama bu bilgi büyük ölçüde birbiriyle bağımsız kurallardan oluşuyordu. Öklid geometriye ilişkin bütün bilgileri bir araya toplayarak bunların arasındaki bağlantıyı kurdu, bunlara kendi geliştirdiği yeni kanıt ve önermeler ekledi.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Bilim insanları bilimsel bilgi biriminden etkilenir ve bilimsel bilgi birikimini etkiler.
Soru Açıklaması
4.
Yirminci yüzyılda bilime gereğinden çok değer verilmiş, insan etkinliklerinin en yücesi gözüyle bakılmıştır. Oysa bilim, birey ve toplumun sorunlarını çözerek yaşama birtakım kolaylıklar getirmesine karşılık, insanlığın yıkımını hazırlayan sonuçlara da yol açmıştır.

Bu parçada bilim felsefesinin hangi sorununa yanıt aranmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Bilimin değerinin ne olduğuna
Soru Açıklaması
5.
– Felsefenin amacı, insan davranışları hakkında “iyi” ve “kötü” diyerek ideal olanı bulmaktır.

– Bilimlerin amacı insanla, toplumla ilgili olgu ve yasaları ortaya koymaktır.

Bu belirlemelere göre felsefe hangi yönüyle bilimden ayrılır?
Doğru Cevap: "E" Olması gerekene yönelme
Soru Açıklaması
6.
İlk matematikçiler Mısırlı yer ölçümcüleri, yani Nil’in taşmasından sonra toprak parçalarını yeniden paylaştırmaları gereken toprak ölçümcüleriydi. Aynı şekilde aritmetik de ticaretteki alışveriş zorunluluğundan doğmuştur. Hesaplar önceleri tüccarların öküzlerini veya koyunlarını saydıkları çakıl taşlarıydı.

Bu parçaya göre bilimin başlangıcı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Pratik zorunluluklardan doğduğu
Soru Açıklaması
7.
Bilim felsefesinin, bir felsefe etkinliği olarak ortaya çıkması, gelişmesi felsefenin bilime bir katkısıdır. Felsefenin bu katkısı, felsefenin bilimin hizmetine girmesi anlamında değerlendirilmemelidir.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Felsefenin konusunu bilimle sınırlamanın mümkün olmadığı
Soru Açıklaması
8.
Bilim felsefesinin sorularına, bilim insanının kendisinin en iyi cevapları verme olanağına sahip olduğu düşünülebilir. Bu düşüncede şüphesiz büyük bir haklılık payı vardır. Ancak diğer yandan bilim insanının, felsefi soruları cevaplandırmak zorunda olmadığı bir gerçektir. Bilim insanı bu tür sorular üzerinde düşünmeye, onları cevaplandırmaya başladığı andan itibaren artık bilim insanı gibi değil bilim felsefecisi gibi iş görmeye başlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi belirtilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Bilimi sorgulamanın filozofun işi olduğu
Soru Açıklaması
9.
Filozoflar, bilimsel bilgiye ulaşmada olguların ne ölçüde gerçek olduğu ile insan zihnindeki kuramsal ilkelerin ve mantıksal geçerliliğin koşulları üzerinde düşünmüşlerdir. Bilimin yöntemini, bilimsel sonuçların geçerliliğini, bilimlerin sıınıflandırılmasını yeniden ele almışlardır. Bütün bu çalışmalar bilim felsefesini oluşturmaktadır.

Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi bilim felsefesinin soruları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Bilgi aktları nelerdir?
Soru Açıklaması
10.
Felsefe bilimin ulaştığı sonuçları da içine alarak tüm varlığı kapsar. Varlığı anlamaya ve yorumlamaya çalışır. Bunu yaparken bilimin ulaştığı sonuçlardan da yararlanır. Felsefe, bilimin sağladığı verileri kullanmanın yanında ortaya yeni sorular koyarak bilimin ufkunu genişletir, bilime yeni hedefler gösterir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Bilimin alanı felsefeden geniştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.