10. Sınıf Felsefe: Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) TEST - 1


Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) konusu 10. Sınıf Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) konusu 10. Sınıf Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Felsefe: Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) TEST - 1
1.
İnsan aklı doğuştan birtakım bilgilere sahiptir. Bu bilgilerin fark edilip ortaya çıkarılması için kişiye doğru soruların sorulması gerekir. Doğru sorulan her soru beraberinde doğru bir noktayı aydınlatacak ve hatırlama yaşanacaktır. İnsanın doğarken beraberinde getirdiği bu idealar zaman içinde bir uyanma haline girer ve anımsanarak ortaya çıkarlar.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilgiden öğrenme yoktur ve kaynağı akıldır.
Soru Açıklaması
2.
İnsan varlığın bilgisine erişmek istiyorsa dünyevi alanın kaygısından kendisini uzaklaştırarak kalp gözünü açmalıdır. Kalp gözü açık olan insan varlıkların mahiyetini, anlamını, kaynağını, niteliklerini kavrayabilir. Kalp gözü insan görünenin de ötesinde olanın kapılarını açar ve varlıklara dair kesin bilgilere ulaşmasını sağlar.

Gazali’ye ait bu bilgi anlayışının temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Mistik sezgi
Soru Açıklaması
3.
İnsanlar algı bakımından birbirlerinden ayrıdırlar. Her insanın duyusal yaşantılar ile olan bağı ve bu bağdan ortaya çıkardığı algı kendine özgüdür. Aynı varlık karşısından duran iki kişiden birinin içinde bulunduğu fiziki konum, varlığın onun baktığı yerdeki açısı diğerinin içinde bulunduğu konumlar ve varlığın ona açısı ile aynı değildir. Bu basit gibi görünen durum aslında ciddi bir ortak algı sorununa yol açmaktadır. Dolayısıyla farklı insanların aynı doğru üzerine uzlaşmaları beklenemez.

Bu parçada anlatılanları aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "A" İnsan her şeyin ölçüsüdür.
Soru Açıklaması
4.
İnsan aklının doğuştan bilgilere sahip olduğu fikrine karşı J. Locke aklın herhangi bir şekilde doğuştan bilgi sahibi olmadığını ifade ederek karşı çıkmıştır. Onun bakış açısına göre aklın kodlanmış halde gelmesi mantıksal olarak olanaksızdır. Her birey varlıklara dair tüm bilgilerini deneyimlere boçludur. Kişi yaşadıkça yeni deneyimler elde eder ve bu deneyimlerden gelen izlenimleri aklında bir araya getirir. Dolayısıyla akıl bilginin kaynağı olmaktan uzaktır, bilgi duyusal bir üründür.

Buna göre J.Locke’un bilgi anlayışı aşağıdaki akımlardan hangisine dahil edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Empirizm
Soru Açıklaması
5.
"Gerçek" veya "gerçeklik" asla söylenemez. Çünkü gerçek, söylenen şeyin veya ileri sürülen bir fikrin konusu olan şeydir. Dolayısıyla dış dünyada nesnel olarak bulunur. Örneğin, güneş, hava sıcaklığı, yağmurun yağması bir gerçektir. Ama güneşin var olduğuna, havanın sıcaklığına, dışarıda yağmurun yağdığına ilişkin bir ifade doğru veya yanlış olabilir. O hâlde doğruluk zihinle veya zihnin ürettiği bir şeyle ilgilidir.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Gerçeklik dış dünyadaki varlıkların, doğruluk bilgilerin bir özelliğidir.
Soru Açıklaması
6.
Önümde duran nesneye dair bir yargıda bulunabilmek için öncelikle söz konusu nesneyi görüyor olmam gerekir. Bu duyusal yaşantı bana nesnenin boyu, genişliği, rengi, ağırlığı, derinliği gibi farklı bilgiler verir. Eğer nesne aynı zamanda bir koku sahibi ise burnum sayesinde kokusunu alır, diğer duyusal niteliklerle birleştiririm. Nesneye dokunabiliyorsam sertliği, yumuşaklığı, yüzeysel niteliklerini algılar ve önceki duyusal yaşantılarıma birleştiririm. Böyle nesne ile ilgili bilgi sahibi olabilirim.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Doğru bilginin ölçütü bireysel yaşantılardır.
Soru Açıklaması
7.
Rasyonalistlerin tek başlarına haklı olmaları ne kadar olanaksızsa empiristlerin de tek başlarına bilgiyi inşa ettiklerine dair iddiaları yanılgıdır. Çünkü aklın işlevi ile duyu organlarının işlevleri farklıdır. Bu işlevler varlığın bilgisini meydana getirmek için birbirine muhtaçtır. Birinin yokluğu doğru bilgiye ulaşmada aksaklıklar yaratır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Bilgi elde etmede akıl ve duyular beraber çalışır.
Soru Açıklaması
8.
Septik filozoflar nesnelerin gerçek yapılarının kavranamayacağını iddia ederler. Duyu organlarımız ve aklımız bizlere nesneleri olduğu gibi göründüğü gibi aktarır. Nesne karşısında o andaki duyusal yaşantılar bize ne veriyorsa aklımızda bu verileri alıp işleyerek gerçekliği değil, o an ortaya çıkan algının bilgisini verir. Duyusal yaşantılar her zaman yanıltıcı olduğundan akıl da aynı yanılgıyı yaşamaktadır.

Septiklerin bu görüşünden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Nesneler ile ilgili her türlü veriden şüphe etmek gerekir.
Soru Açıklaması
9.
Rasyonalizme göre insan aklı birtakım ilkeler ya da yetillerle donatılmıştır. Evreni oluşturan tüm nesneler hakkında kesin bilgi edinmemiz için sadece bu ilkelere uygun bir biçimde mantığımızı kullanmamız yeterlidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada verilen görüşü doğrular?
Doğru Cevap: "C" Akla uygun olan gerçek, gerçek olan da akla uygundur.
Soru Açıklaması
10.
William James'e göre her dönemde, herkes ve her durum için geçerli, değişmeyen, mutlak doğru bilgi yoktur. Bilgi insanın günlük yaşamında işine yarıyor, sorunların çözümüne katkıda bulunuyorsa, insanı başarılı yapmaya yarıyorsa doğrudur. Buna karşılık yaşamda işe yaramayan, bireye yarar sağlamayan bilgiler de yanlıştır.

Bu görüşü göre bir bilginin doğru ya da yanlışlığının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilginin fayda sağlaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.