10. Sınıf Felsefe: Akıl Yürütme ve Düşünmeye İlişkin Kavramlar TEST - 1


Akıl Yürütme ve Düşünmeye İlişkin Kavramlar konusu 10. Sınıf Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Akıl Yürütme ve Düşünmeye İlişkin Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Akıl Yürütme ve Düşünmeye İlişkin Kavramlar konusu 10. Sınıf Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Akıl Yürütme ve Düşünmeye İlişkin Kavramlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Felsefe: Akıl Yürütme ve Düşünmeye İlişkin Kavramlar TEST - 1
1.
Aklın belli sınırlarla çizilmiş birtakım bireysel yargılardan yola çıkarak genele doğru yaptığı akıl yürütme temelde doğrulama mantığı üzerine kuruludur. Karşılaşılan tek tek örnekler her seferinde önceki ile uyumlu şekilde aynı nitelikleri sergiliyorsa, söz konusu nitelikleri genele de yorumlamak bir akıl yürütme tarzıdır.

Bu parçada bahsedilen akıl yürütme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tümevarım
Soru Açıklaması
2.
Felsefe içinde öne sürülen her bir düşünce belli bir düzene ve sisteme sahiptir. Sistemli hareket edebilmek içinse akıl ilkelerine ihtiyaç vardır. Akıl ilkeleri insan aklının işleyişi esnasında uyulması gereken temel noktaları ifade ederek düşüncelerin çelişkisiz şekilde ortaya koyulmasını sağlar.

Bu parçada akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisini önemine vurgu yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tutarlılık
Soru Açıklaması
3.
İnsan aklı dış dünyada karşılaştığı durumlarda, varlıklara dair bir yorum geliştirir. Geliştirdiği yorumun duruma ya da varlığa uygun olması halinde ortaya doğruluk çıkar. Doğruluk, tek başına şekillenen bir akıl yürütme ya da yorum tarzı değildir. Ortaya çıkması için varlığa ihtiyacı vardır.

Buna göre doğruluk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Gerçekliğe bağlı halde ortaya çıkar.
Soru Açıklaması
4.
Önermeler yargı bildiren cümlelerdir ve düşüncelerimiz açığa vurmanın aracılarıdır.

Buna göre;

I. Evrenin ana maddesi nedir?

II. Ahlaki yasalar evrenseldir.

III. Keşke her insan erdemli olabilse!

IV. Sanatın kaynağı yaratıcı esindir.

V. Devlet insan özgürlüğüne engel bir kurumdur.

Verilen cümlelerden hangileri önerme değildir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Bir filozof aynı anda devletin gerekliliğini ve gereksizliğini kabul edemez. Ya devleti toplumsal yaşam için, insanlar arası iletişimin ve güvenliğin sağlanması için bir gereklilik olarak ifade edebilir ya da devleti insan özgürlüğüne engel olmak gibi bir nedenden dolayı gereksiz olarak tanımlayabilir. Ancak bu iki görüşe aynı anda bağlı kalamaz.

Bu parçada anlatılan durum aşağıdakilerden hangisine eleştiri niteliğindedir?
Doğru Cevap: "E" Çelişiklik
Soru Açıklaması
6.
Bir tartışmada, hedefi belli, hedefi amaçlanan sonucu ile desteklenmiş, tartışma esnasında öne sürülen dayanakların taraflarca kabul edilmesi önemlidir. Kişi düşüncelerini ifade ederken belli bir hedef belirlememiş ise dağınık halde kalan, sistemsiz bir yığın laftan başka bir şey öne süremez.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Argüman
Soru Açıklaması
7.
Soru, dilek, istek, dua ve emir cümleleri herhangi bir yargı içermediklerinden önerme olarak tanımlanmazlar. Önermeler doğru ya da yanlış değer alabilen, bir yargı bildiren cümlelerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi önermedir?
Doğru Cevap: "C" İnsan aklı doğuştan boş bir levhadır.
Soru Açıklaması
8.
Önermeler gündelik hayat içinde de, felsefi sistem içinde de zihnimizde olanları, görüşlerimizi ifade etmek için oluşturduğumuz cümlelerdir. Ancak her cümle önerme olma statüsünde değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi önerme ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "A" Soru cümleleri temel önermelerdir.
Soru Açıklaması
9.
Filozof karşılaştığı sorunlara karşı dirençlidir. Onun bu direncinin nedeni de anlama isteğidir. Varlığı anlayana kadar süren bitmek bilmez çabası, zihnini her daim ayakta tutar. İsteğinden en ufak bir şey kaybetmeden yoluna devam eder. Kim ne derse desin filozof, yolda olmaktan keyif alan kişidir.

Buna göre filozof ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Azimli ve meraklıdır.
Soru Açıklaması
10.
Felsefe evrenin anlamına dair derin bir sorgulama içine girerek varlık felsefesi adı altında birtakım sorular oluşturmuştur. Filozoflar bu sorular etrafında farklı düşünceler ortaya koyarak varlığı anlamlandırmaya çalışmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesine ait bir soru değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsan özgür müdür?
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.