10. Sınıf Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 1


Ahlak Felsefesi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Ahlak Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ahlak Felsefesi konusu 10. Sınıf Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ahlak Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 1
1.
Bir davranışı yapmama neden olan özgür iradem mi, yoksa benim dışımda başka bir etken mi var, böyle davranmamı sağlayan? Bunu hiç bir zaman bilemeyeceğim. Sadece yorum yapabilirim ancak bu da beni kesin bir noktaya ulaştıramaz.

Yukarıdaki düşünce ahlak felsefesinin tartışılan hangi sorununa karşılık gelir?
Doğru Cevap: "A" İnsan davranışlarında determinizm mi, indeterminizm mi söz konusudur?
Soru Açıklaması
2.
Demokritos’a göre mutluluk; isteklerde sınırlılık, hareketlerde uyum ve ölçülülüktür. Sokrates’e göre bilgide temellenen erdemdir. Epiküros’a göre mutluluk acıdan uzak, hazza yakın olmaktır.

Bu durum ahlak felsefesinde aşağıdakilerden hangisini bulunduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Görecelilik
Soru Açıklaması
3.
Ahlak hem bireyin hem de toplumun davranışlarına, iyi ve kötüyü ifade ederek yön vermeye çalışan bir mekanizmadır. Ahlak felsefesi ahlaki ölçütlerle ele alabileceğiniz bütün davranışları ele alan ve sorgulayan bir alandır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak alanında sorgulama yapan bir yaklaşım değildir?
Doğru Cevap: "E" İnsan zihninin boş bir levha olduğunu söyleyen empirist yaklaşım
Soru Açıklaması
4.
Tek başına yaşayan bir insanın ahlaklı davranabileceğinden söz edemeyiz. Aynı şekilde böyle bir kişinin ahlaka uygun olmayan davranışlarının olduğundan da söz etmemiz mümkün değildir.

Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlak toplumsal bir olgudur.
Soru Açıklaması
5.
Hepimizin iyi denilen davranışı yapma sebepleri birbirinden farklıdır. Bazen korkular, bazen inançlar, bazen de toplumun bizi denetleyen yapısı, bizi iyi denilen davranışı yapmaya iter.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İyiyi isteme subjektif sebeplere bağlıdır.
Soru Açıklaması
6.
Ahlakın yapısını, özünü ve doğasını felsefi açıdan inceleyen ahlak felsefesi, temel değer ve ilkelerin ne olduğu üzerinde durur. İnsan için neyin iyi, neyin kötü olduğunu tanımlamaya çalışarak, olan ve olması gerekeni belirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorularından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" En iyi yönetim biçimi hangisidir?
Soru Açıklaması
7.
Her bir ahlak görüşü kendi amacını en üstün görür, başkalarının da aynı savda olduklarını bilmezlikten gelir, onlarla aynı düzeyde olmayı kabul etmez. “Benim ilkelerim mutlak bir doğruluğu dile getirmiyor, ister uyun onlara, ister uymayın.” diyen bir ahlak yeryüzünde görülmüş değildir. Hepsi insanların kendi kurallarına uymalarını ister.

Bu parçada ahlak ile ilgili aşağıdaki niteliklerden hangisi üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Toplumdan topluma değişmesi
Soru Açıklaması
8.
Vicdan, kendimizi sorgulamamızı ve yapıp ettiklerimiz hak-kında yargıda bulunmamızı sağlayan bir özelliğe sahiptir. Vicdan, içimize korku saldığı gibi insana rahatlık ve güven duygusu da verir.

Bu parçaya göre vicdan aşağıdakilerden hangisi hakkında yargıda bulunulmasını sağlar?
Doğru Cevap: "D" İyi ve kötü davranış
Soru Açıklaması
9.
Ahlak felsefesi belli toplumlarda veya belli dönemlerde ortaya çıkmış ahlak kurallarıyla değil, ahlakın temelinin ne olduğuyla, farklı ahlak kuralları arasında seçim yapmamızı belirleyen ölçütlerin neler olabileceği ile ilgilenir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin cevaplamaya çalıştığı sorulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ruhun özü nedir?
Soru Açıklaması
10.
Ahlak felsefesi, iyi - kötü gibi değer yargıları içeren; erdem, özgürlük, vicdan, sorumluluk gibi kavramları tanımlayan ve bunları insan eylemlerinin konusu yapan felsefe disiplinidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorularından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Doğru ve güzel nedir?
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.