10. Sınıf Edebiyat: Türk Edebiyatının Tarihî Gelişimi - Türkçenin Tarihî Gelişimi TEST - 1


Türk Edebiyatının Tarihî Gelişimi - Türkçenin Tarihî Gelişimi konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Türk Edebiyatının Tarihî Gelişimi - Türkçenin Tarihî Gelişimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türk Edebiyatının Tarihî Gelişimi - Türkçenin Tarihî Gelişimi konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türk Edebiyatının Tarihî Gelişimi - Türkçenin Tarihî Gelişimi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Türk Edebiyatının Tarihî Gelişimi - Türkçenin Tarihî Gelişimi TEST - 1
1.
I. Uygur Metinleri – Eski Türkçe

II. Risaletü'n- Nushiyye – Osmanlı Türkçesi

III. Divanü Lügati’t-Türk –Karahanlı Türkçesi

IV. Yeni Lisan – Türkiye Türkçesi

V. Mecalis'ün-Nefais – Çağatay Türkçesi

Numaralanmış eser - dönem eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
2.
I. Osmanlı Türkçesi

II. İlk Türkçe

III. Eski Anadolu Türkçesi

IV. Türkiye Türkçesi

V. Eski Türkçe

Türkçenin oluşum sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" II - V - III - I - IV
Soru Açıklaması
3.
Türkçenin dönemleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Irg Bitig Karahanlı Dönemi'ne ait bir eserdir.
Soru Açıklaması
4.
I. Göçebe hayat

II. Köktanrı inancı, Budizm, Maniheizm

III. Yabancı dillerin etkisinden uzak Türkçe

IV. Sagu, sav, koşuk, destan

Numaralanmış özelliklere sahip edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
Soru Açıklaması
5.
I. Yeni konular

II. Batı dillerinin etkisinde gelişen Türkçe

III. Gazete, roman, tiyatro, makale

Numaralanmış özelliklere sahip edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı
Soru Açıklaması
6.
"Göktürk Yazıtları ve Uygur Metinleri" aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Yazılı edebiyat
Soru Açıklaması
7.
"Destan, koşuk, sav, sagu" gibi ürünler aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Sözlü edebiyat
Soru Açıklaması
8.
I. Türkiye Türkçesi

II. Azeri Türkçesi

III. Kazak Türkçesi

IV. Kırgız Türkçesi

V. Uygur Türkçesi

Numaralanmış dillerden hangileri "Kuzeydoğu Türkçesi" içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki dillerden hangisi farklı bir koldan gelişimini sürdürmüştür?
Doğru Cevap: "E" Çağatayca
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki dillerden hangisi "Çağdaş Türkçenin" içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Eski Anadolu Türkçesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.