10. Sınıf Edebiyat: Tanzimat Edebiyatı'nda Hikâye - Özellikleri - Sanatçıları TEST - 1


Tanzimat Edebiyatı'nda Hikâye - Özellikleri - Sanatçıları konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Tanzimat Edebiyatı'nda Hikâye - Özellikleri - Sanatçıları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tanzimat Edebiyatı'nda Hikâye - Özellikleri - Sanatçıları konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tanzimat Edebiyatı'nda Hikâye - Özellikleri - Sanatçıları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Tanzimat Edebiyatı'nda Hikâye - Özellikleri - Sanatçıları TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat hikâyesinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İlk basılan küçük hikâye Ahmet Mithat Efendi'nin "Letaif-i Rivayat" adlı eseridir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ziya Paşa
Soru Açıklaması
3.
I. Münif Paşa – Müsameretname

II. Ahmet Mithat Efendi – Kıssadan Hisse

III. Recaizade Mahmut Ekrem – Muhsin Bey

IV. Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler

V. Nabizade Nazım – Zavallı Kız

Numaralanmış yazar - eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
4.
---- tarafından yazılan, "gece hikâyeleri" anlamına gelen, yedi uzun hikâyeden oluşan "----" adlı eser Tanzimat'ta ilk defa basılan hikâyelerdir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Emin Nihat –Müsameretname
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi'nin hikâye türünde yazdığı eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hasan Mellah
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki hikâyelerden hangisi Tanzimat Dönemi'nde yazılmış hikâyelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Forsa
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki temalardan hangisi Tanzimat hikâyesinde pek işlenmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Kahramanlık
Soru Açıklaması
8.
I. Emin Nihat – Şemsa

II. Recaizade Mahmut Ekrem – Müsameretname

III. Ahmet Mithat Efendi – Esaret

IV. Nabizade Nazım – Zavallı Kız

V. Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler

Numaralanmış yazar - eser eşleştirmelerinden hangilerinin yerleri değiştirildiğinde yanlışlık giderilmiş olur?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Türk edebiyatının ilk hikâye örneklerinin yer aldığı külliyattaki eserler, birbirinden bağımsız olup ortak bir tema veya düşünce etrafında kaleme alınmamıştır. Bu eserin müstakil olarak yayımlandığı romanlardan farkı belki hacim itibarıyla daha kısa eserlerden oluşmasıdır. Hikâyeler arasında konusunu bizim hayatımızdan alan ancak Fransa'da geçen ve dolayısıyla kişi kadrosu yabancılardan oluşanlar da bulunmaktadır.

Bu parçadaki sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Küçük Şeyler
Soru Açıklaması
10.
I. Esaret

II. Muhsin Bey

III. Zavallı Kız

IV. Müsameretname

Numaralanmış hikâyeler aşağıdaki yazarlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "B" Namık Kemal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.