10. Sınıf Edebiyat: Sıfat Tamlaması TEST - 1


Sıfat Tamlaması konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Sıfat Tamlaması Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıfat Tamlaması konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıfat Tamlaması Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Sıfat Tamlaması TEST - 1
1.
Bir sıfat tamlamasında ad ile sıfatın yeri değiştirilir ve ada üçüncü tekil kişi eki getirilerek kurallı birleşik sıfat elde edilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
Doğru Cevap: "B" Askerde boyu uzun gençler hep ön sırada olurlar.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den" eki almış sözcük sıfat tamlaması kurmuştur?
Doğru Cevap: "C" Romanlarındaki kahramanlar genellikle sıradan insanlardı.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi sıfat tamlamasında sıfat göreviyle kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" En çok sevdiğim yemeklerden biri de kadınbudu köftedir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi farklı bir tamlama biçiminde oluşmuştur?
Doğru Cevap: "D" Küçükayı (yıldız)
Soru Açıklaması
5.
(I) Sibirya Türklerine ait balbalların varlığını Orhun Yazıtları'ndan biliyoruz. (II) Fakat bu belgelerde de fazla detaylı açıklama yoktur. (III) Genellikle edebî alanda, Doğu Avrupa'da bulunan heykeller hakkındaki bilgiler, XIII. yy.da yaşayan Nizami'den alıntıdır. (IV) Nizami, şiirlerinde, Kıpçak askerlerin steplerden geçerken taştan heykellere tapıp hediyeler getirmesinden bahsetmekteydi. (V) Bir başka kaynak 1253 yılında Kıpçak steplerinden geçen elçinin yazdıklarıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
6.
I. Sınıftaki

II. İyimser

III. Kimsesiz

IV. Çağdaş

V. Seninki

Numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat tamlamasında sıfat görevinde kullanılamaz?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üleştirme" anlamı bildiren sözcük sıfat tamlaması kurmuştur?
Doğru Cevap: "B" Akşama kadar beşimiz ikişer elma yedik.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması zarf görevli kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Tüm borçlarımız bu ay bitecek, ne güzel!
Soru Açıklaması
9.
(I) Ulus sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. (II) Kurtuluş Savaşı'da benim de ulusuma ettiğim birtakım hizmetler olmuştur. (III) Fakat bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim. (IV) Yapılanın hepsi ulusun esiridir, dedim. (V) Aranacak olursa doğrusu da budur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat tamlaması vardır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
10.
I. Garbın ucunda, son kıyıdan en gürültülü

II. Bir med zamanı, gökyüzü kurşunla örtülü

III. Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi

IV. Görelim güzel vücudunu zümrütleyen deri

V. Keskin bir ürperişle kımıldandı anbean

Numaralanmış dizelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.