10. Sınıf Edebiyat: Servetifünun ve Cumhuriyet'te Anı - Sanatçılar TEST - 1


Servetifünun ve Cumhuriyet'te Anı - Sanatçılar konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Servetifünun ve Cumhuriyet'te Anı - Sanatçılar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Servetifünun ve Cumhuriyet'te Anı - Sanatçılar konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Servetifünun ve Cumhuriyet'te Anı - Sanatçılar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Servetifünun ve Cumhuriyet'te Anı - Sanatçılar TEST - 1
1.
Tanzimat öncesindeki;

I. Şuara tezkiresi,

II. Gazavatname,

III. Sefaretname,

IV. Vekayiname,

V. Pendname

gibi eserler bilinen anlamıyla birer anı eseri olmasalar da bu türe özgü özellikler taşır.

Bu parçadaki numaralanmış ifadelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
2.
I. Yakup Kadri Karaosmanoğlu

II. Falih Rıfkı Atay

III. Yusuf Ziya Ortaç

IV. Yahya Kemal Beyatlı

Numaralanmış sanatçılar aşağıdaki anı türündeki eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "C" Gülüp Ağladıklarım
Soru Açıklaması
3.
I. Faruk Nafiz Çamlıbel – Çankaya

II. Şevket Süreyya Aydemir – Suyu Arayan Adam

III. Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Zoraki Diplomat

IV. Halikarnas Balıkçısı – Mavi Sürgün

V. Yusuf Ziya Ortaç – Portreler

Numaralanmış sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık vardır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
4.
Bu eser Halit Ziya Uşaklıgil'in edebî nitelik ve kaygı taşımayan tek eseridir. Yazar, bu kitabını ömrünün son yıllarında uğradığı, gerçekten çok büyük bir matem üzerine, o matemin dinmez acısı ile yazmıştır. Eserde, intihar eden oğlu Halil Vedat için çektiği acıları dile getirmiştir.

Bu parçadaki dile getirilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bir Acı Hikâye
Soru Açıklaması
5.
I. Halit Ziya Uşaklıgil – Saray ve Ötesi

II. Ahmet İhsan Tokgöz – Matbuat Hatıralarım

III. Cenap Şahabettin – Edebiyat Anıları

IV. Mehmet Rauf – Edebî Hatıralar

V. Hüseyin Cahit Yalçın – Siyasal Anılar

Numaralanmış yazar ve anı eseri eşleştirmesinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
6.
I. Falaka

II. Edebiyat Anıları

III. Edebî Hatıralar

IV. Bir Acı Hikâye

Numaralanmış anı türündeki eserler aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "A" Ömer Seyfettin
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki anı türündeki eserlerden hangisi Servetifünun Dönemi'nde yazılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Zoraki Diplomat
Soru Açıklaması
8.
I. Geçmiş Zaman Köşkleri

II. Boğaziçi Yalıları

III. Boğaziçi Mehtapları

Numaralanmış anı türündeki eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Abdülhak Şinasi Hisar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki anı türündeki eserlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bir Dinozorun Anıları
Soru Açıklaması
10.
Bilim, sanat, politika alanında ün yapmış kişilerin başlarından geçen önemli olayları yahut yaşadıkları dönemin önemli olduğunu düşündükleri özelliklerini gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları türe ---- denir.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" anı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.