10. Sınıf Edebiyat: Servetifünun Edebiyatında Roman TEST - 1


Servetifünun Edebiyatında Roman konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Servetifünun Edebiyatında Roman Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Servetifünun Edebiyatında Roman konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Servetifünun Edebiyatında Roman Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Servetifünun Edebiyatında Roman TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi'nde yaşadığı hâlde dönemin sanat anlayışından bağımsız kalmış romancılardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Hüseyin Rahmi Gürpınar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki romanlardan hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait değildir?
Doğru Cevap: "E" Nadide
Soru Açıklaması
3.
Süreyya Bey ile Suat Hanım mutlu bir çifttir. Süreyya'nın genç arkadaşı Necip, ailenin yakın dostudur. Suat müziğe meraklı, Süreyya denize düşkündür. Süreyya denizde, Suat evde vakit geçirmektedir. Suat ile daha çok vakit geçiren Necip, zamanla genç kadını sevmeye başlar. Suat da bu sevgiye ilgisiz kalamaz fakat ikisi de bu sevgiyi kirletmeyecek kadar asildir. Roman, bu sevginin psikolojik analizleri ile şekillenir. Bir yangın, onları ölüme birlikte götürür. Aşklar kirlenmemiş, sonsuza dek temiz kalmıştır.

Bu parçada özetlenen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eylül – Mehmet Rauf
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun romanı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Estetik kaygıyla yazılan romanlarda ahlakî ve millî birtakım mesajlar da verilmiştir.
Soru Açıklaması
5.
I. Haristan ve Gülistan

II. Çağlayanlar

III. Gönül Hanım

Numaralanmış eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Soru Açıklaması
6.
I. Şehir Mektupları

II. Eşkâl-i Zaman

III. İlk Sevgi

IV. Gülüp Ağladıklarım

V. Muharrir Bu Ya

Ahmet Rasim'e ait eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
7.
Servetifünuncuların çağdaşı olan yazar sanat anlayışıyla onlardan ayrılmıştır. Ahmet Mithat Efendi'nin izinden giden sanatçı gerek roman tekniği, gerek gözlemcilik, gerekse tasvir gücü ile Ahmet Mithat Efendi'yi geride bırakmıştır. Romanlarında Servetifünuncuların tam tersine halktan insan tiplerini, kenar mahalle insanlarını, esnafları anlatmıştır. Rahat bir dili olan yazar, natüralizmden etkilenmiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hüseyin Rahmi Gürpınar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki romanlardan hangisi Mehmet Rauf'a ait değildir?
Doğru Cevap: "D" Nemide
Soru Açıklaması
9.
I. Nadide

II. Halas

III. Sefile

IV. Karanfil ve Yasemin

V. Nemide

Numaralanmış romanlar ait oldukları yazarlara göre eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
10.
Servetifünun romanlarında Tanzimat romanlarından farklı olarak yazarlar kişiliklerini gizlemişlerdir. Bunda ---- de etkisi vardır.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" realizmin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.