10. Sınıf Edebiyat: Noktalama İşaretleri TEST - 1


Noktalama İşaretleri konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Noktalama İşaretleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Noktalama İşaretleri konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Noktalama İşaretleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Noktalama İşaretleri TEST - 1
1.
Aşağıdaki noktalama işaretleriyle ilgili açıklamalardan hangisi nokta (.) ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Kurum - kuruluş kısaltmalarında kullanılır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan düzeltme işaretleri (^) kullanımlarına göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "B" Millî edebiyat kendi öz kaynaklarımızdan yararlanmış.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işaretinin (^) kullanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu yıl bahçedeki güller, lâleler çok erken açtı.
Soru Açıklaması
4.
İhtiyar ( ) ( ) Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.

( ) Ne oluyor beyefendi ( ) Allah rızası için bana da anlatın ( )

Bu parçadaki ayraçlarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Doğru Cevap: "A" Noktalı virgül (;)
Soru Açıklaması
5.
Bir saat sonra tekrar buluştuk ( ) ilk sözüm ( ) süt içip içmediğini sormak oldu. Ne cevap verse beğenirsiniz ( ) "Hayır ( ) sütten vazgeçtim ( ) yukarıdaki Ermeni lokantacının önünden geçerken camdaki zeytinyağlı dolmaya imrendim, onu yedim."

Bu parçadaki ayraçlarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" (;) (,) (:) (,) (;)
Soru Açıklaması
6.
I. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır.

II. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır.

III. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıklarında kullanılır.

IV. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

Numaralanmış açıklamalar aşağıdaki noktalama işaretleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "A" Kısa çizgi (–)
Soru Açıklaması
7.
Yarın erkenden Yalova'ya gidiyorum, dedi.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki virgülün kullanımını açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Tırnak içinde olmayan alıntı cümlenin sonunda kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
8.
I. Sevinç, korku, acı, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.

II. Soru anlamı bildiren cümlelerin sonuna konur.

III. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için konur.

IV. Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin ardından sonra konur.

Numaralanmış açıklamalar aşağıdaki noktalama işaretleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "A" Kısa çizgi (–)
Soru Açıklaması
9.
İngiltere, 1941(I)in başlarında Hitler(II)in Balkan Harekatı(III)na başlamasıyla Almanlar(IV)ın Türkiye üzerinden Orta Doğu petrollerine ulaşmasından endişelendi. Bunun üzeri-ne İngiltere, Türkiye(V)nin kendi yanında savaşa katılması durumunda her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine kesme işareti (') getirilemez?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Türk Ceza Kanunu'na
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.