10. Sınıf Edebiyat: Nazım Biçimleri ve Türleri (Şiir) TEST - 1


Nazım Biçimleri ve Türleri (Şiir) konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Nazım Biçimleri ve Türleri (Şiir) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Nazım Biçimleri ve Türleri (Şiir) konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Nazım Biçimleri ve Türleri (Şiir) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Nazım Biçimleri ve Türleri (Şiir) TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi gazel ve kasidenin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Beyit sayısı
Soru Açıklaması
2.
Divan şiirinde Hz. Muhammed'i övmek amacıyla yazılan kaside türüne ---- adı verilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" naat
Soru Açıklaması
3.
Divan şiirinin en uzun nazım biçimidir. Beyit sayısı sınırsızdır. Tanzimat Dönemi'ne gelene kadar romanın yerini tutmuştur. Aşk, kahramanlık, din gibi farklı konularda yazılmıştır.

Bu parçada özellikleri verilen divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mesnevi
Soru Açıklaması
4.
Evliya Çelebi – Seyahatname

Sinan Paşa – Tazarruname

Mercimek Ahmet – Kabusname

Katip Çelebi – Cihannüma

Yazarlarıyla verilen eserlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Düzyazı türünde kaleme alınmaları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Din ve tasavvuf konusunu işlememeleri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının din dışı tarafının ilk şairi kabul edilir?
Doğru Cevap: "C" Hoca Dehhani
Soru Açıklaması
7.
Çağatay edebiyatının en büyük şairidir. Türkçenin Farsça karşısında bağımsızlığını sağlamıştır. Ahenkli bir dili ve coşkulu bir söyleyişi vardır. Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğuna inanmıştır. Bunu Muhakemetü'l – Lügateyn adlı eseriyle kanıtlamıştır.

Bu parçada tanıtılan divan edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ali Şir Nevai
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde kaside türlerinden biri yanlış açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Tevhid: Allah'a yakarmak amacıyla yazılan kasideler.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mektubat – Sultan Veled
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinde divan edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" Eserler toplum için sanat anlayışıyla verilmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.